Strålskydd

Övergripande dokument som rör strålskyddsverksamheten i Region Kronoberg finns i strålskyddshandboken. Förutom beskrivning av organisation av strålskyddsarbetet finns även gällande rutiner för verksamheten.

Strålskyddshandbok

Kontroll av nuklearmedicinsk utrustning efter service

2017-01-11

|

Gäller för Medicinsk fysik och teknik, Bild- och funktionsmedicin

Kontroll av röntgenutrustning efter service

2019-09-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Kontroll av röntgenutrustning i Folktandvården

2016-03-03

|

Gäller för Region Kronoberg

Avfallsplan för radioaktivt material

2019-02-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Hantering av radioaktivt avfall

2019-02-14

|

Gäller för Region Kronoberg

Hantering av radioaktivt avfall på klinik

2017-01-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för hantering av radioaktiv kontamination

2018-10-25

|

Gäller för Region Kronoberg, Region Kronoberg

Rutin för hantering av slutna strålkällor

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för ytkontaminationsmätningar på CLV

2018-12-04

|

Gäller för Region Kronoberg

Kategoriindelning lokaler

2019-08-12

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsinstruktion för arbete vid röntgengenomlysning

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Anvisning för persondosimeter

2018-02-28

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsinstruktion för arbete vid datortomograf

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Kategoriindelning personal

2019-01-29

|

Gäller för Region Kronoberg

Regler för gravid personal i strålningsverksamhet

2018-12-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsrutin för arbete vid Buckyapparat

2018-08-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsrutin vid röntgenundersökning på vårdavdelning

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Strålskyddsinstruktion för arbete vid konventionell röntgen

2019-06-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Regler för användning av personliga strålskydd

2018-12-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Anpassning av administrerad aktivitet vid undersökning av barn

2018-01-11

|

Gäller för Region Kronoberg

Berättigande Buckybehandling

2018-08-01

|

Gäller för Region Kronoberg

Berättigande strålbehandling

2019-10-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Registrering av genomlysningsdata

2018-12-07

|

Gäller för Region Kronoberg

Rutin för hantering av höga huddoser vid röntgengenomlysning

2018-09-29

|

Gäller för Region Kronoberg, Region Kronoberg

Röntgenundersökning av män

2017-11-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Undersökning /behandling av gravida

2018-12-06

|

Gäller för Region Kronoberg

Undersökning av kvinnor i fertil ålder

2017-11-02

|

Gäller för Region Kronoberg

Kontakt

Sara Olsson

Cheffysiker

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 37, 0470-58 76 15

Senast uppdaterad: 25 juni 2018