Vårdhandboken

I den nationella Vårdhandboken hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. När en nationell anvisning saknas eller behöver förtydligas finns en lokal tillämpningsanvisning.

Nationella anvisningarLokala anvisningar
Sekretess  
Skabb Skabb-vårdhygieniska riktlinjer
Checklista för behandling och hygienåtgärder vid skabb
Smitta och smittspridning

Smittsamhet - tillstånd med behov av enkelrum

Smittsamhet eller infektionskänslighet- Märkning av vårdrum

Mässling och vattkoppor-vårdhygienisk rutin 

Smutstvätt Omhändertagande av smutstvätt - risktvätt
Smärtskattning av akut och postoperativ smärta  
Sonder, inläggning och skötsel Nasogastrisk sond
Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal Blodburen smitta-åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta
Stomi  
Städning
Städning i vårdlokaler (SIV)

Lokalvård, administrativa lokaler

Lokalvård, allmänna utrymmen

Lokalvård i sluten somatisk vård (inklusive dagvård, dialys, förlossning och operation)

Lokalvård på öppenvårdsenheter inom somatisk vård inkl:

 • Bild- och funktionsmedicin (klinisk fysiologi, nuklearmedicin och radiologi)
 • Klin mikrobiologi
 • Klinisk patologi och cytologi
 • Kliniskt kem lab
 • Transfusionsmedicin
 • Tandvård
 • Psykiatrisk vård

Lokalvård i sluten psykiatrisk vård

Lokalvård, rättspsykiatriska regionklinikenregionkliniken

Checklista storstädning

Checklista slutstädning/slutdesinfektion

Upphandlat sortiment för städ och hygienartiklar 2019

Subkutan venport

Subkutan venport (SVP), praktiskt handhavande

Åtgärdsplan vid ocklusion i injektionsdosa eller PICC-line

  Subkutan vävnad - infart för injektion och infusion
Sugning av luftvägar  
Suturer och suturtagning  
Sårbehandling

Sårbehandling med antibakteriella förband

Såromläggning, steril rutin

Film: Såromläggning med ren metod med aseptisk teknik

Sårvård, rengöring av bendusch

Sängen, vårdbädden

Vårdbädd, sängbord och bårvagn-rengöring och desinfektion

Vårdbädden - lokal anvisning CuroCell madrass

Kuddar och kuddöverdrag översikt 2018

Sänggrindar  

Kontakt

Susanna Lundvall

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 57, 0767-25 96 78

Katarina Madehall

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 34, 0709-67 30 03

Anette Svensson

Hygiensjuksköterska

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 75 51, 0734-08 69 45

Senast uppdaterad: 19 januari 2018