Vårdhandboken

I den nationella Vårdhandboken hittar du kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. När en nationell anvisning saknas eller behöver förtydligas finns en lokal tillämpningsanvisning.

Kontakt

Susanna Lundvall

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 57, 0767-25 96 78

Katarina Madehall

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 34, 0709-67 30 03

Anette Svensson

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 51, 0734-08 69 45

Niclas Thunander

Hygiensjuksköterska

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 26 36

Senast uppdaterad: 13 januari 2020