Äldrehälsa Kronoberg

En innovationssatsning för att förbättra omsorgsnätverket för äldre.


Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården och omsorgen för personer 65 år eller äldre som har behov av både hemtjänst och hemsjukvård. Satsningen genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.

För de äldre

Region Kronoberg och kommunerna arbetar ännu mer tillsammans för att anpassa vård och omsorg utifrån de äldres behov. Vi gör det bland annat genom att tillvarata individens egna förmågor och stötta utifrån behov. Det är mer helhetslösningar och mer vård och omsorg på rätt vårdnivå. 

Varför en innovationssatsning?

Vård och omsorg står inför flera gemensamma utmaningar, bland annat en åldrande befolkning, stora behov av kompetens- och personalförsörjning samt gränsdragningar mellan kommuner, primärvård och sjukhus. Nu väljer vi att arbeta nytt tillsammans för att nå bästa möjliga lösning med individen i fokus.

Vårt mål är att

  • öka tryggheten och delaktigheten 
  • erbjuda vård och omsorg på rätt vårdnivå 
  • förbättra övergångarna mellan sjukhus, primärvård och kommun 
  • skapa mer effektiv användning av vårdens och omsorgens resurser och kompetens

Vi är igång

Vi startade första kvartalet 2016 och arbetet sträcker sig över tre år. Uppdraget är att tänka nytt, gränslöst och sätta individen i fokus.

Fyra fokusområden

Vi har genomfört djupintervjuer med personer i målgruppen och ringat in fyra fokusområden som vi jobbar med. 

Mer om de fyra fokusområdena

 

        

Senast uppdaterad: 20 januari 2023