dec 06

Visning samt utbildning positioneringskuddar

Tid: 13:00 - 15:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Visningen och utbildningen är obligatorisk och vänder sig till alla aktuella förskrivare på Barn- och ungdomshabiliteringen (vilka det berör avgörs på enheten)

dec 08

Palliativt forum

Tid: 13:30 - 16:00

Plats: Apollo CLV

Välkommen till Palliativt Forum. Efter pandemin tar vi nya tag och träffas fysiskt.

dec 09

Pre-Nobel 2022

Tid: 12:00 - 16:30

Plats: Utvandrarnas hus, Växjö

Dagen innan Nobeldagen arrangerar vi Pre-Nobel, regionens eget nobelfirande, för att uppmärksamma pågående forskning i Region Kronoberg!

dec 12

Palliativ tematräff

Tid: 14:30 - 16:30

Plats: Konferensrum Mars, plan 7 på Ljungby lasarett

Denna studiecirkel anordnas av Palliativt Centrum för samskapad vård som är ett samarbete mellan Region Kronoberg- Linné universitetet och länets åtta kommuner.

jan 06

Palliativa tematräffar i Ljungby våren 2023

Plats: Ljungby lasarett, plan 7

Studiecirkel med syfte att förbättra och utveckla den palliativa vården inom region och kommun.

jan 06

Palliativa tematräffar i Växjö våren 2023

Plats: CLV, Växjö

Studiecirkel med syfte att förbättra och utveckla den palliativa vården inom region och kommun.

jan 10

Visning av multijusterbart och modulärt sittsystem; X-panda med underrede

Tid: 13:15 - 16:00

Plats: Hjälpmedelscentralen, Emil Lindells väg 15, Växjö

Visningen vänder sig till och är obligatorisk för aktuella förskrivare på Barn- och ungdomshabiliteringen. Ni avgör själva vilka denna visning berör.

mar 09

Reflektionsledarutbildning

Tid: 09:00 - 16:00

Plats: Epsilon, H-huset, CLV

Att utbilda någon från den egna verksamheten att leda reflektionsgrupp ger förutsättningar till ett hållbart arbetssätt. För att komma i gång med regelbunden reflektion i verksamheten erbjuder Palliat...