Region Kronoberg följer händelseutvecklingen i östra Europa

25 februari 2022

Utifrån läget i östra Europa samverkar Region Kronoberg med externa aktörer och gör en analys av hur situationen kan påverka regionens verksamhet. Risk- och säkerhetsbedömningar görs löpande.