Leveransproblem på material för analys av S-CDT

13 juni 2022

Det råder leveransproblem på material för analys av CDT. Vänligen prioritera vilka prover som skickas för analys av CDT. Utdragna leveransproblem kommer eventuellt leda till...

Nytt instrument och nya rutiner för HbA1c

10 juni 2022

Klinikens nya instrument för analys av HbA1c klarar av flera hemoglobinvarianter än det tidigare.Detta innebär att svaren för vissa patienter kommer att avvika kraftigt jämf&o...

Begränsad tillgång till Sem-Spermier, vasektomi

10 juni 2022

På grund av brist på personal under v. 26-30 tar Klinisk kemi inte emot några prover för Sem-Spermier, vasektomi.Fr o m 2022-08-01 sker analys endast jämna veckor, tidsbokn...

Beställning EKG till Klinisk fysiologi

10 juni 2022

Från 12:00 tisdag 14/6 kommer Klinisk fysiologi ändra sina EKG-koder vid beställning i Cosmic. Undersökningarna som kommer att finnas beställningsbara är: Vilo-EKG med...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö den 13/6

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen (GCK-mottagningen) i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni.

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd 20 september

25 maj 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Inga efterbeställningar på Klinisk kemi Växjö den 19/5

17 maj 2022

Klinisk kemi i Växjö har underhåll på automationen 19/5 kl 08.00 till 16.00 och kan därför inte ta emot efterbeställningar av analyser under denna tiden. Installation/service/justeringar av kritisk ut...

Nyhetsbrev maj från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

13 maj 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Flödet för ändringremisser från Cosmic till Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi upphör

11 maj 2022

Röntgen, Klinisk Fysiologi och Mammografi kommer att införa nytt IT stöd under september månad. I samband med detta kommer flödet för att skicka ändringremisser upphöra. Därför kommer flödet för ändri...

Cosmicuppgradering 20-21 maj

5 maj 2022

Vecka 20 uppgraderas Cosmic till version R8.3.04. Uppgraderingen kommer starta den 20 maj kl. 22.30 och beräknas vara klar 21 maj kl. 02.30. Under uppgraderingen sker ett planerat driftstopp i Cosmic.

Planerad driftstörning 11/5 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

4 maj 2022

Onsdag 2022-05-11 mellan kl. 08:30 – ca 10:30 är det planerat driftavbrott i våra laboratoriemjukvaror p.g.a. systemunderhåll. Cosmic, i-STAT och ABL används som vanligt men svaren till Cosmic kommer...

Extrapinnar till StrepA testet från Aidian

4 maj 2022

Till det nya StrepA testet från Aidian, Acro StrepA Dipstick, har mikrobiologen inte längre möjlighet att bistå med extra provtagningspinnar. Klinisk mikrobiologi har därför inget lager längre.

Planerat driftavbrott på Transfusionsmedicin

2 maj 2022

Tisdag 2022-05-10 mellan kl. 12:30 – ca 14:30 kommer det vara ett driftavbrott i InterInfo/ProSang pga. ett tekniskt systemunderhåll. Endast akuta prover kommer analyseras under tiden. Transfusionsmed...

Nytt namn på sidan vårdhandboken

29 april 2022

Sidan som tidigare kallats vårdhandboken, här på vårdgivarwebben, hittar du nu under namnet "Vårdhygieniska rutiner och Vårdhandboken".

Medarbetare upplever ökad attraktivitet och stolthet efter projekt

29 april 2022

Projektet Framtidens vård och omsorg har haft höga mål om att bland annat genomföra utbildningar och öka attraktiviteten i vårdyrket. Nu när projektet avslutas kan man se att flera av de höga målen ha...

Lansett – leveransproblem – information om ersättningslansett

28 april 2022

Rosa lansett från Sarstedts, 85.1019 – ersätter vår upphandlade mörkrosa/cerisa lansett från Hettich sesam 12658.

Gemensamt arbete med hur kunskapsstöd ska användas i Region Kronoberg i framtiden

28 april 2022

Onsdagen den 20 april samlades Medicinska kommittén, medicinska grupper och övriga grupper i kunskapsorganisationen i Region Kronoberg för att diskutera hur arbetet med hälso – och sjukvårdens kunskap...

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

28 april 2022

Med anledning av röda dagar under Kristi himmelsfärd, Sveriges nationaldag och midsommar kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Uppdateringar i tjänsten Förnya recept via 1177

27 april 2022

Tjänsten Förnya recept via 1177 har uppdaterats och har nu en koppling till de ordinationer som görs i Cosmic. Något som underlättar för patienterna och ger en korrekt beställning till vården.

Planerad driftstörning 4/5 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

27 april 2022

Onsdag 2021-05-04 mellan kl. 08:30 – ca 10:30 är det planerat driftavbrott i en av våra laboratoriemjukvaror p.g.a. systemuppgradering. Uppgradering av IT-systemet innebär förlängda svarstider. Akuta...

Förlängda svarstider för U-M-komponent

25 april 2022

Från och med 2022-05-02 kommer lätta kedjor i urin (kappa/lambda) att analyseras av kliniskt kemiska laboratoriet i Kalmar. Det innebär att svarstider för U-M-komponent kan komma att bli något längre...

Fler rehabremisser ska komma rätt

20 april 2022

Många rehabremisser skickas till fel verksamhet i Region Kronoberg. En ny sida på vårdgivarwebben med tydlig information om var remisser ska ställas och vad de ska innehålla, ska skapa bättre förutsät...

Ökande antal Influensa A-fall i länet

19 april 2022

Antalet influensa A-fall i Kronoberg ökar och det kan uppstå frågor kring provtagning/utbrottshantering och Tamifluprofylax.

Nyhetsbrev april från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

6 april 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ny rutin för att beställa urinodlingar

5 april 2022

För att underlätta för beställare och laboratoriet har det gjorts en översyn av urinodlingar. I korthet kommer det från den 6/4 2022 att finnas två varianter av urinodlingar att beställa:

Ny snabbare metod för Csv-Celler

4 april 2022

Csv-Celler analyseras från och med 2022-04-05 rutinmässigt med en automatiserad metod, vilket möjliggör snabbare svarstider. Metoden är dock inte lika bra på att detektera erytrocyter i låga koncentra...

Nytt sätt att kommunicera i Link mellan regionen och kommunerna

31 mars 2022

Link är Region Kronobergs och kommunernas gemensamma digitala plattform för all planering inför att en patient skrivs ut från slutenvården och vårdansvaret övergår till vårdcentral eller kommun. Sedan...

Ny riktlinje - Tillfälligt uppehåll av läkemedel vid intorkning eller risk för intorkning

28 mars 2022

I den nya riktlinjen är det uppdaterat vilka substanser man varnar för och vid vilka situationer där intorkning eller risk för intorkning kan förekomma. Tillfälligt uppehåll av läkemedel vid intorknin...

Cosmic uppgraderingar i mars och maj

21 mars 2022

Den 25-26 mars uppgraderas Cosmic till version R8.3.03.

Förlängda svarstider i Ljungby

18 mars 2022

På grund av instrumentproblem har vi för närvarande förlängda svarstider för flertalet analyser i Ljungby. Prover skickas därmed med taxi för analys i Växjö. Analyser som INTE påverkas: Troponin T S1...

Uppdatering kl 13.00: Problemen med inloggning i Cosmic TS och RIS TS är åtgärdade

16 mars 2022

Inloggningen i Cosmic TS, RIS TS och appar ska nu fungera som vanligt igen.

Vård till flyktingar från Ukraina

11 mars 2022

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat komma till Sverige och Kronoberg. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande.

U-M-komponent kommer att besvaras enligt nya rutiner

11 mars 2022

U-M-komponent kommer att besvaras enligt nya rutiner

Provrör med Ljusgrön kork (Plasmarör)

11 mars 2022

På grund av rörbristen i höstas ersattes Li-Heparinrör (Ljusgrön kork) med SST rör (guldgul kork). Sedan november har man återigen kunnat beställa Li-Heparinrör. Under en övergångsperiod har analys ut...

Uppgradering Cosmic inställd

7 mars 2022

Uppgraderingen som var planerad helgen vecka 9 (den 4-5 mars) ställdes in och har inte genomförts.

Ny rutin för PCR-provtagning av covid-19 för personal inom vård- och omsorg samt tandvård

7 mars 2022

Från måndagen den 14 mars kommer PCR-provtagningen för personal inom vård- och omsorg samt tandvård att ske genom egenprovtagning för dig som har e-legitimation. Du som ska provta dig hämtar ett egenp...

Boka in 20-22 juni för 2022 års viktigaste vård- och omsorgskonferens!

4 mars 2022

Den 20-22 juni 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. SKR är svensk arrangörspartner, tillsammans med region...

Nu finns 2021 års patientsäkerhetsberättelse att läsa

3 mars 2022

I hela hälso- och sjukvården behövs ett utvecklat och mer proaktivt patientsäkerhetsarbete där alla nivåer tar hänsyn till och arbetar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Under 2021 har vi fortsat...

Nyhetsbrev mars från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

3 mars 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Flera kommuner satsar på ”barnensbästa-samordnare”

28 februari 2022

För att ta ner det länsgemensamma i ”Barnens bästa gäller! i Kronoberg” till lokal nivå anställer nu flera kommuner samordnare. I Alvesta har Ellen Wikerstål nyligen anställts och i Ljungby är Sofia L...

Forskning kring barnens bästa får nationellt fokus

25 februari 2022

För att bredda kunskapen kring skolans, socialtjänstens, polisens och hälso- och sjukvårdens möte med barn och unga flyttas nu följeforskarnas fokus från lokal till nationell nivå. Fler röster, erfare...

Listor med patienter som berörs av ändrade ATC -koder skickas ut till aktuella verksamheter

24 februari 2022

Det råder nationellt fel i kopplingen mellan läkemedelsmodulen och uppmärksamhetssignalen (UMS) för ATC-koder som ändrats, vilket gör att överkänslighetsvarningen i UMS inte ger någon varning i läkeme...

Vårdcentralen Rottne flyttar till vårdcentralen Braås under fem veckor på grund av renovering

24 februari 2022

Vårdcentralen Rottne ska renoveras och byggas ut för att kunna erbjuda patienter och personal bättre, större och mer ändamålsenliga lokaler. Den 7 mars stänger vårdcentralen Rottne för att möjliggöra...

Överkänslighetsvarning i uppmärksamhetssignalen (UMS) ger ingen varning i läkemedelsmodulen för ändrade ATC koder

23 februari 2022

Just nu rådet ett nationellt fel i kopplingen mellan läkemedelsmodulen och uppmärksamhetssignalen (UMS) för ATC-koder som ändrats. Det gör att en ordinatör som förskriver ett läkemedel i läkemedelsmod...

Planerad driftstörning 2/3 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

21 februari 2022

Onsdag 2022-03-02 mellan kl. 08:30 – ca 10:30 är det planerat driftavbrott i våra laboratoriemjukvaror p.g.a. systemunderhåll. Cosmic, i-STAT och ABL används som vanligt men svaren till Cosmic kommer...

Potentiell risk för överhettning av sondspetsen, örontermometer

21 februari 2022

Welch Allyn, Inc. (ett Hillrom företag) utfärdar detta brev för att meddela dig om den potentiella risken som är förknippad med överhettning av Braun ThermoScan PRO 6000 sondspets på grund av vätskein...

SITHS eID - din legitimation i tjänsten

14 februari 2022

Sedan flera år används SITHS-kort (tidigare e-tjänstekort) för säker inloggning till lokala och nationella IT-system. Nu tar vi nästa steg - SITHS eID.

Personal inom vården ska fortsatt provtas

11 februari 2022

Under veckan har det skett en nedgång i personalprovtagningen, vilket kan bero på en minskad benägenhet att provta sig.

Förlängda svarstider för CDT

4 februari 2022

På grund av instrumentproblem har vi för närvarande förlängda svarstider för S-CDT disialo.

Uppgradering av Cosmic

3 februari 2022

Uppdaterad: Uppgraderingen ställdes in! Under vecka 9 uppgraderas Cosmic till version R8.3.03. Uppgraderingen kommer påbörjas under kvällen fredagen den 4 mars kl. 22.30 och beräknas vara klar kl 04.0...

Skickeprov till Laboratoriemedicin Region Skåne

3 februari 2022

Felaktigt ifyllda remisser och felmärkta rör till Klinisk kemi och farmakologi, Region Skåne, pdf, öppnas i nytt fönster

Inställt - planerad driftstörning 2/2 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

2 februari 2022

Onsdagens systemunderhåll som var planerad till 2022-02-02 ställs in.

Planerat driftavbrott 1/2 på Transfusionsmedicin

31 januari 2022

På tisdag 2022-02-01 mellan kl. 12:30 – ca 14:30 kommer det vara ett driftavbrott i InterInfo/ProSang pga. ett tekniskt systemunderhåll.

Andra rutiner för upp- och avhämtning i bårhuset under vecka 5

27 januari 2022

Mellan den 31 januari och 1 februari pågår en ombyggnation av bårhuset på Centrallasarettet Växjö. Under dessa dagar kommer in- och utflödet begränsas och upphämtning och avlämning av avliden kommer a...

Rutinen för arbetskläder i hälso- och sjukvården har uppdaterats

25 januari 2022

Detta har förtydligats i rutinen:

Vårdcentralen Braås flyttar till vårdcentralen Rottne på grund att personalbrist

24 januari 2022

På grund av stort personalbortfall på vårdcentralen Braås, med anledning av sjukdom, beslutade Region Kronoberg under måndagen att från och med tisdag 25/1 flytta vårdcentralen Braås till vårdcentrale...

Nya referensintervall för proteinanalyser

24 januari 2022

Från och med 2022-01-26 ändras flertalet av referensintervallen för proteinanalyser. Anledningen till bytet är en harmonisering av referensintervallen mellan olika laboratorier i Sverige. Följande ana...

Planerad driftstörning 2/2 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

24 januari 2022

Onsdag 2022-02-02 mellan kl. 08:30 – ca 10:30 är det planerat driftavbrott i våra laboratoriemjukvaror p.g.a. systemunderhåll. Cosmic, i-STAT och ABL används som vanligt men svaren till Cosmic kommer...

Vänsterställd kallelse tas bort

21 januari 2022

Den 28 februari kommer alla kallelser som innehåller en vänsterställd adress och som i övrigt inte följer den beslutade grundkallelsemallen att tas bort från Cosmic och kommer därmed inte längre kunna...

Serologi för SARS-CoV-2 flyttas från Klinisk kemi till Klinisk mikrobiologi

20 januari 2022

Från och med idag 2022-01-20 utförs serologi för SARS-CoV-2 av Klinisk mikrobiologi i Växjö, inte som tidigare av Klinisk kemi. Beställningar och prov ska således riktas till mikrobiologen. Serologin...

Ny portal för att beställa trycksaker

20 januari 2022

Nu finns det ett nytt system för att beställa trycksaker. Regionens egna tryckeri stängdes i september och tjänsten har tagits över av Löwex tryckerier i Växjö.

Nyhetsbrev januari från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

20 januari 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Vänsterställda kallelser tas ur bruk 28/2

19 januari 2022

Den 28 februari 2022 kommer alla kallelser som innehåller en vänsterställd adress och som i övrigt inte följer den beslutade grundkallelsemallen att tas bort från Cosmic och kommer därmed inte längre...

Ny metod för analys av U-Protein HC/Krea-kvot

18 januari 2022

Från och med 2022-01-20 används en ny metod för analys av U-Protein HC/Krea-kvot. Den nya metoden ger något högre värden än tidigare vid höga koncentrationer. Således kan det vid mycket höga U-HC-konc...

Dosintervallet sänks till fem månader

13 januari 2022

Under onsdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att dosintervallet mellan andra och tredje dosen vaccin mot covid-19 ändras till minst fem månader.

Personer utan symtom ombeds avstå provtagning – bristande kapacitet nationellt

11 januari 2022

Det är just nu brist på nationell analyskapacitet gällande PCR-provtagning för covid-19. Det gör att väntetiden på svar kan vara upp till tre dagar. Region Kronoberg ber nu personer utan symtom som sk...

Covid-19 vaccinationer-uppdaterad information till vårdcentraler

7 oktober 2021

Vi fortsätter med fas 4 för 16 år och uppåt hos externa leverantörer. De erbjuder dos 1 fram till 31/10 (dos 2 under november) med fokus på att öka vaccinationstäckningen. Därefter är det beslutat att...

Uppdaterad: Driftavbrott datortomografen Ljungby 10/8

10 augusti 2018

Uppdatering: Datortomografen är i drift igen sedan kl 11.00 tisdagen den 14 augusti. Vanliga rutiner gäller därmed igen. /Lisbeth Nilsson, röntgen i Ljungby

Piperacillin-tazobactam - uppdaterad leveransinformation

26 juli 2017

Vi har fått leverans av piperacillin-tazobactam (2017-07-25) och avdelningarnas lager är påfyllda.

Xylocain injektionsvätska 10 mg/ml - leveransinformation

21 juli 2017

Uppdaterad 2017-08-07: Xylocain (lidokain) 10 mg/ml injektionsvätska, 5x10 ml (utan konserveringsmedel) finns åter tillgängligt. Däremot är Xylocain (lidokain) 10 mg/ml injektionsvätska, 5x20 ml (kons...

Addex-Magnesium - restnoterad

22 juni 2017

Addex- Magnesium 1 mmol/ml, 10x10 ml är restnoterad och leveransdatum saknas

Addex-Kalium och Addex-Kaliumklorid - leveransinformation

22 juni 2017

Addex-Kalium 2 mmol/ml, 10x10 ml och Addex-Kaliumklorid 2 mmol/ml, 10x20 ml är restnoterad och leveransdatum saknas. Information om ersättningsprodukter

Cefadroxil mixtur fortfarande restnoterad

21 juni 2017

Cefadroxil mixtur 100 mg/ml är restnoterad. Preliminärt leveransbesked är september 2017.