Inga efterbeställningar på Klinisk kemi Växjö den 23/11

21 november 2022

Klinisk kemi i Växjö har underhåll på automationen 23/11 kl. 08.00 till 16.00 och kan därför inte ta emot efterbeställningar av analyser under denna tiden. Install...

1177 sjukvårdsrådgivningen blir invånarens första kontakt med vården vid nya symtom

18 november 2022

För att förbättra den första kontakten med vården ska en central kontaktingång till vården byggas upp runt 1177 sjukvårdsrådgivningen. Invånaren ska kunna kontakta vården via en digital tjänst som kom...

Nytt rör för P-PTH

18 november 2022

Från och med 2022-11-17 byter vi rör för analysen P-PTH från serumrör till Li-heparinrör, med gel (ljusgrön kork). Under en övergångsperiod godkänn...

Familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa flyttar till första linjens vård

18 november 2022

Enheterna Familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (EVI) byter organisatorisk tillhörighet, från sjukhusvården till primärvård, psykiatri och rehab (PPR) vid årsskiftet.

Cosmic - start ny patientöversikt måndagen den 28 november

16 november 2022

Måndagen den 28 november kl. 07.00 startar vi med den nya patientöversikten i Cosmic. För utbildningsmaterial följ länken nedan.

Uppdatering som påverkar viss inloggning till Nova

12 november 2022

Den 22/11 mellan kl. 10–13 genomförs en uppdatering för inloggningsmetoden "SITHS-kort annan dator" i Nova. Om du redan är inloggad före uppdateringen kan du fortsätta att jobba i Nova som vanligt. In...

Åtgärdat: Tekniska problem med Klinisk Mikrobiologis hemsida

10 november 2022

Problemen är nu åtgärdade. Just nu är det tekniska bekymmer med Klinisk Mikrobiologis hemsida.

Dosdispenserade läkemedel - tillfälligt ändrade leveranstider

7 november 2022

Med anledning av kommande storhelger kommer dosapoteket (Apoteket AB) tillfälligt ändra sina stopptider och leveransdagar.

Medrave - nytt uthopp i Cosmic

7 november 2022

Nu finns det ett nytt uthopp i Cosmic för att komma åt Medrave, primärvårdens stöd för medicinsk uppföljning.

S-Immunglobuliner kan nu beställas separat

27 oktober 2022

Vi har från laboratoriets sida noterat beställningar av S-M-komp där den primära frågeställningen har varit koncentration av polyklonala immunglobuliner. Därfö...

Åtgärdat: Tekniska bekymmer med klinisk mikrobiologis hemsida

26 oktober 2022

Problemet med Klinisk Mikrobiologis hemsida är nu åtgärdat. Här återfinns bland annat provtagningsanvisningar. Felsökning pågår.

Biverkningar - Janusmed riskprofil och interaktioner - Nytt uthopp i Cosmic

26 oktober 2022

Nu finns ett nytt uthopp i Cosmic till Janusmed sida för bland annat riskprofil, interaktioner med mera. Uthoppet finns under Meny/Läkemedel.

Nytt verktyg för loggkontroller

26 oktober 2022

Vi kommer byta ut systemet för hur loggar kontrolleras i Cosmic. Idag används BO (Business Objekt) för att ta fram loggrapporter, men som tidigare kommunicerats så kommer samtliga rapporter att fasas...

Cosmic uppgraderas den 11-12 november

25 oktober 2022

Den 11-12 november mellan kl 22.30 och 03.30 genomgår Cosmic en större uppgradering. Uppgraderingen medför ett planerat driftstopp. Reservrutiner används i vanlig ordning under driftstoppet.

Vårdförlopp ska göra det lätt att göra rätt och förbättra samordning och delaktighet

20 oktober 2022

Sverige består av egendrivna regioner, med regionala riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Nu pågår arbetet med införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – ett nationellt kunskapsst...

Framtidens måltider på sjukhus

20 oktober 2022

Idag är det offentliga måltidens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att presentera rapporten och målbilden av framtidens måltider på sjukhus i Kronoberg.

Utrullning av nya Comprima sker under dagen

19 oktober 2022

Den planerade uppgradering av Comprima är klar och systemet är uppe i läsläge för skannat och bifogat.

Personcentrerade måltider kan påskynda återhämtningen

13 oktober 2022

Patienter i Region Kronoberg ska erbjudas att vara delaktiga i val av mat och portionsstorlek. Måltider och vad vi äter har stor betydelse för hälsa och välbefinnande hela livet!

Ny version av Pascal våren 2023

4 oktober 2022

Under våren 2023 planeras produktionssättning av Pascal version 3.0, med rätt förutsättningar från E-hälsomyndigheten.

Nytt träningskoncept för patienter inom specialistpsykiatrin

4 oktober 2022

Inom specialistpsykiatrin pågår just nu ett hälsofrämjande arbete med att implementera ett klinikövergripande träningskoncept. Psykiatrin kommer att erbjuda patienter fysisk träning i löpargrupp och c...

Barnets plan direkt i Link

3 oktober 2022

Från och med november går det att fylla i Barnets plan direkt i Cambio Cosmics modul Link. Redan idag är det möjligt att fylla i barnets plan i pappersformat och skanna in det i Cosmic. Barnets plan a...

Uppgradering av Comprima

29 september 2022

Tisdagen den 18 oktober kommer Comprima uppgraderas till en ny version. Under uppgraderingen sker ett driftstopp.

Säker läkemedelshantering viktig del av patientsäkerhetsarbetet

16 september 2022

Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador. De läke...

Akut brist på FC-Mix-rör (rosa kork) till P-Glukos

16 september 2022

Akut brist på rosa Glukosrör, pdf, öppnas i nytt fönster

Platser kvar till föreläsning: Att leva tills man dör

16 september 2022

Det finns platser kvar till föreläsningen Att leva tills man dör. Föreläsningen är speciellt för dig som i jobbet möter personer med allvarlig sjukdom men även för dig som är intresserad av att lära d...

Tarmcancerscreeningen igång

16 september 2022

I mitten av september får de första kronobergarna erbjudande om provtagning för att upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen. Det är bara individer som får erbjudandet som kan delta i provtagningen. Det...

Bild- och funktionsmedicin (röntgen, klinisk fysiologi och mammografi) byter IT-stöd tisdagen den 20 september

13 september 2022

Den 20 september byter bild- och funktionsmedicin IT-stöd för hantering av remisser, utlåtanden och bilder. Systemet levereras av Sectra och kommer att vara det primära arbetsverktyget inom röntgen, m...

Anmäl din arbetsplats till handledarpriset

8 september 2022

Den 30 september är sista ansökningsdag för Region Kronobergs nyligen instiftade handledarpris. Priset är till för att uppmärksamma enheter med särskilt goda handledarinsatser och lärmiljöer samt enga...

Patienter erbjuds egenmätare för att dosera blodförtunnande läkemedel

7 september 2022

Patienter i Kronoberg som äter det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran) kommer erbjudas att med hjälp av en egenmätare (coagucheck) själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtu...

Ortopedens elektiva enhet finns på avdelning 33, CLV

2 september 2022

Ortopedens elektiva enhet på CLV har flyttat till avdelning 33 sedan 29/8 och kommer stanna där till söndagen den 2/10.

Planerat driftavbrott på Transfusionsmedicin

30 augusti 2022

Torsdag 2022-09-15 mellan kl. 12:30 – ca 14:30 kommer det vara ett driftavbrott i InterInfo/ProSang pga. ett tekniskt systemunderhåll. Endast akuta prover kommer analyseras under tiden. Tr...

Planerad driftstörning 14/9 på Klinisk kemi i Växjö och Ljungby

30 augusti 2022

Onsdag 2022-09-14 mellan kl. 08:30 – ca 10:30 är det planerat driftavbrott i våra laboratoriemjukvaror p.g.a. systemunderhåll.Cosmic, i-STAT och ABL används som vanligt men...

Ändrad remissgång för elektrisk rullstol

29 augusti 2022

Processen för läkarutlåtande vid förskrivning av elrullstol har digitaliserats för alla remittenter som har tillgång till Cosmic. Det innebär att remiss ska skicka...

Problem med mikrobiologens hemsida

19 augusti 2022

För närvarande är det tekniska problem med mirkobiologens hemsida. Om du upplever problem, följ instruktionen.

Patienter som inte är svårt sjuka hänvisas vidare från akuten i Ljungby under vecka 31-32

3 augusti 2022

Region Kronoberg informerade i juni om att akutverksamheten i regionen behöver samordna sin verksamhet under sommaren på grund av sjuksköterskebrist, vilket innebär att patienter som inte är svårt sju...

Råd och stödmaterial kring värme

21 juli 2022

Just nu är det höga temperaturer i Kronoberg. Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd.

Prover för S-CDT fryses i väntan på leverans

4 juli 2022

På grund av leveransproblem kommer prover för S-CDT att frysas from 2022-07-01. Detta kommer att innebära förlängda svarstider. Analysen kommer återupptas så snar...

MRB screening vid inläggning från Blekinge

1 juli 2022

Patienter som har vårdats inneliggande på sjukhus Blekinge ska screenodlas för MRB vid inläggning. Detta på grund av ett pågående VRE-utbrott.

Kostnadsfri halvdagsutbildning om palliativ vård i Växjö och Ljungby

30 juni 2022

Den 27 respektive 28 september bjuder Cancerstiftelsen i Kronoberg in till halvdagsutbildning för personal som arbetar med palliativ vård i länet. Talare är bland andra journalisten Patrick Ekwall. Ut...

Sök Cancerstiftelsens forskningsstipendium senast 26 september

23 juni 2022

Cancerstiftelsen i Kronobergs län utlyser årligen ett forskningsstipendium, som i år är höjt till 250 000 kronor. Syftet med stipendiet är att främja forskning och utveckling inom cancerområdet, som e...

Öppettider inom hälso- och sjukvården i sommar

16 juni 2022

Under sommaren samverkar akutverksamheten, jourläkarcentralerna och vissa vårdcentraler i Region Kronoberg.

Nyhetsbrev juni från medicinska kommittén/läkemedelskommittén

15 juni 2022

Läkemedelsnotiser och annan information för hälso- och sjukvårdspersonal.

Leveransproblem på material för analys av S-CDT

13 juni 2022

Det råder leveransproblem på material för analys av CDT. Vänligen prioritera vilka prover som skickas för analys av CDT. Utdragna leveransproblem kommer eventuellt leda till...

Nytt instrument och nya rutiner för HbA1c

10 juni 2022

Klinikens nya instrument för analys av HbA1c klarar av flera hemoglobinvarianter än det tidigare.Detta innebär att svaren för vissa patienter kommer att avvika kraftigt jämf&o...

Begränsad tillgång till Sem-Spermier, vasektomi

10 juni 2022

På grund av brist på personal under v. 26-30 tar Klinisk kemi inte emot några prover för Sem-Spermier, vasektomi.Fr o m 2022-08-01 sker analys endast jämna veckor, tidsbokn...

Beställning EKG till Klinisk fysiologi

10 juni 2022

Från 12:00 tisdag 14/6 kommer Klinisk fysiologi ändra sina EKG-koder vid beställning i Cosmic. Undersökningarna som kommer att finnas beställningsbara är: Vilo-EKG med...

Gynekologiska cellprovsmottagningen flyttar till Centrallasarettet Växjö den 13/6

8 juni 2022

Gynekologiska cellprovsmottagningen (GCK-mottagningen) i Växjö flyttar till lokaler på lasarettet i Växjö. Mottagningen öppnar upp på lasarettet den 13 juni.

Ny rutin för PCR-provtagning av covid-19 för personal inom vård- och omsorg samt tandvård

7 mars 2022

Från måndagen den 14 mars kommer PCR-provtagningen för personal inom vård- och omsorg samt tandvård att ske genom egenprovtagning för dig som har e-legitimation. Du som ska provta dig hämtar ett egenp...

Covid-19 vaccinationer-uppdaterad information till vårdcentraler

7 oktober 2021

Vi fortsätter med fas 4 för 16 år och uppåt hos externa leverantörer. De erbjuder dos 1 fram till 31/10 (dos 2 under november) med fokus på att öka vaccinationstäckningen. Därefter är det beslutat att...

Uppdaterad: Driftavbrott datortomografen Ljungby 10/8

10 augusti 2018

Uppdatering: Datortomografen är i drift igen sedan kl 11.00 tisdagen den 14 augusti. Vanliga rutiner gäller därmed igen. /Lisbeth Nilsson, röntgen i Ljungby

Piperacillin-tazobactam - uppdaterad leveransinformation

26 juli 2017

Vi har fått leverans av piperacillin-tazobactam (2017-07-25) och avdelningarnas lager är påfyllda.

Xylocain injektionsvätska 10 mg/ml - leveransinformation

21 juli 2017

Uppdaterad 2017-08-07: Xylocain (lidokain) 10 mg/ml injektionsvätska, 5x10 ml (utan konserveringsmedel) finns åter tillgängligt. Däremot är Xylocain (lidokain) 10 mg/ml injektionsvätska, 5x20 ml (kons...

Addex-Magnesium - restnoterad

22 juni 2017

Addex- Magnesium 1 mmol/ml, 10x10 ml är restnoterad och leveransdatum saknas

Addex-Kalium och Addex-Kaliumklorid - leveransinformation

22 juni 2017

Addex-Kalium 2 mmol/ml, 10x10 ml och Addex-Kaliumklorid 2 mmol/ml, 10x20 ml är restnoterad och leveransdatum saknas. Information om ersättningsprodukter

Cefadroxil mixtur fortfarande restnoterad

21 juni 2017

Cefadroxil mixtur 100 mg/ml är restnoterad. Preliminärt leveransbesked är september 2017.