Drop-in runt om i länet under nationella vaccinationsveckan

10 mars 2022

Pandemin är inte över och coronaviruset sprids fortfarande. För att kunna leva med pandemin måste så många som möjligt vaccinera sig. Den 14-20 mars genomförs en nationell vaccinationsvecka för att få...

Lägesrapport: Minskningen i smittspridningen har avstannat

4 mars 2022

Nedgången i smittspridningen i Kronoberg verkar just nu ha avstannat något.

Lägesrapport: Smittspridningen minskar men pandemin är inte över än

25 februari 2022

Smittspridningen i Kronoberg minskar och utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll. Däremot är antalet personer inlagda på sjukhus med covid-19 fortfarande på ungefär samma nivå som förra veckan.

Fortsatt satsning på vaccinationsinsatser i länet

21 februari 2022

Region Kronoberg genomför de närmaste veckorna flera insatser för att öka vaccinationstäckningen i länet. Det sker i samarbete med länets kommuner i utvalda områden.

Lägesrapport: Smittspridningen går åt rätt håll

18 februari 2022

Smittspridningen i länet är fortsatt hög men ser nu ut att minska något, även om det är svårare att säga med säkerhet när det inte längre finns samma underlag med provtagna.

Region Kronoberg erbjuder en andra påfyllnadsdos till personer över 80 år

15 februari 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en andra påfyllnadsdos (dos 4) mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård samt till alla som är 80 år och äldre...

Lägesrapport: Möjlig topp i smittspridningen

11 februari 2022

Smittspridningen i länet ser ut att befinna sig på en platå, men det är samtidigt svårt att säga vad som händer med smittspridningen när restriktionerna i samhället nu släppts.

Smittskyddsläkaren om provtagning av priogrupp 3 och 4

2 juli 2020

I en film berättar smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist om provtagning av priogrupp 3 och 4.