Akuten i Växjö kritiseras av IVO

23 november 2022

IVO kritiserar Region Kronoberg efter en inspektion på Centrallasarettet Växjö i september. ”Vi arbetar redan med åtgärder för att komma till rätta med bristerna” säger Florence Eddyson Hägg, sjukhusc...

Avtal och ersättning för viktiga insatser av Röda korset på sjukhusen

23 november 2022

Under flera årtionden har Röda korsets värdar på frivillig basis stöttat kronobergare på länets två sjukhus. Värdefulla insatser som nu uppmärksammas av Region Kronoberg genom beslutet att teckna avta...

Försenad upptäckt av bröstcancer anmäls enligt Lex Maria

23 november 2022

En kvinna utvecklade bröstcancer mellan två undersökningar med mammografi, som ingår i den screening för bröstcancer som erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Nu anmäls det inträffade eftersom int...

God tillgänglighet på vårdcentralen Teleborg med nya arbetssätt och digifysisk vård

22 november 2022

Vårdcentralen Teleborg har gjort en omställning till att bli en digifysisk vårdcentral. Det har snart gått tre månader sedan startskottet för de nya arbetssätten och digitala tjänsterna på vårdcentral...

Förstärkt fokus på vården i nya sjukhusbyggnader

21 november 2022

Regionledningen har beslutat att bilda ett programkontor med uppdraget att förstärka arbetet med vårdinnehållet i de två stora byggprojekt som pågår i Region Kronoberg – utvecklingen av Ljungby lasare...

Regionerna och Linnéuniversitetet i fortsatt samverkan

17 november 2022

Välkomna att närvara när ett nytt samverkansavtal mellan Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Region Kronoberg signeras av parterna.

Lex Maria-anmälan: Barn avled i samband med förlossning

17 november 2022

Region Kronoberg gör en Lex Maria-anmälan av en händelse där ett barn avled i livmodern i samband med förlossning på ett av länets sjukhus. Barnet fick syrebrist i samband med förlossningen och avled...

Väntetiderna förbättras i specialistsjukvården

15 november 2022

Just nu genomförs flera insatser för att minska väntetiderna för ett första besök till specialistmottagning och för behandling/operation. – Vi är glada att i stort kunna erbjuda en god tillgänglighet...

Regionstyrelsen sammanträder i morgon

14 november 2022

Den 15 november klockan 9 sammanträder regionstyrelsen. Här är några av dagens ärenden: Direktiv för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt sjukhus i Växjö och ny vårdbyggnad vid Ljungby...

Konferens om hur vi kan utveckla livet i länets byar lockar 150 deltagare

14 november 2022

Hur ska vi utveckla livet på landet? Hur ser framtidens byar ut i Kronoberg? Hur har andra byar gjort i resten av landet? Imorgon samlas 150 deltagare från olika branscher som alla har en...