Fler nyheter

9 mars 2021

Förebyggande tandvård är en satsning på folkhälsan

Folktandvården Kronoberg välkomnar slutbetänkandet från regeringens utredning ”När behovet får styra – Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” med flera förslag som förbättrar för många patienter.

Folktandvården Kronoberg ser många förbättringar för patienten och särskilt två reformer som är viktigt att genomföra: Tandvården ska ges utifrån patientens riskbedömda behov, och resurserna måste fördelas mer jämnt över landet och mellan olika grupper.

Folktandvården i Kronoberg arbetar för att främja god munhälsa i Kronobergs län.

Vi ser att vissa invånargrupper, till exempel äldre och utsatta grupper, ibland faller mellan stolarna. Vi tycker att resurserna behöver fördelas på ett bättre sätt, för att fler ska kunna ha friska tänder och en god munhälsa hela livet, säger Annika Kahlmeter, tandvårdschef i Folktandvården Kronoberg.

Att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt arbete för att tandvårdens resurser ska räcka till alla som behöver hjälp av tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

När en patient kommer på en undersökning bedömer vi vilken tandvård individen behöver och hur ofta, en så kallad riskbedömning. Om man har friska tänder och en god tandhälsa behöver man inte besöka tandvården varje år. Vi berättar också vilka insatser man behöver göra själv för att hålla sig frisk.

Tandvårdens regelverk och ersättningssystem behöver bli lättare att förstå

Idag är det svårt att överblicka de olika tandvårdsstöden och få en tydlig bild av vad man har rätt till och vad besöket kommer att kosta. Vi tycker att tandvårdens regelverk och ersättningssystem behöver bli lättare att förstå för våra patienter, säger Annika Kahlmeter.

Läs utredningen gärna utredningen, öppnas i nytt fönster.