Fler nyheter

25 februari 2022

Hon vill utveckla specialisttandvården i Kronoberg

Anneli Pihlsgård är sedan 10 januari ny klinikchef på Specialisttandvården Centrallasarettet i Växjö. Hon har arbetat i Skåne i 20 år och kommer närmast från Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu vill hon kombinera klinisk utförande med att vara chef och på så vis utveckla kliniken och specialisttandvården i Kronoberg.

På Specialisttandvården CLV är specialiteterna käk- och ansiktsröntgen, käkkirurgi, pedodonti, endodonti och sjukhustandvård samlade. Annelis specialitet är käkledskirurgi. Det är en inriktning som inte tidigare funnits i Kronoberg. Nu tar hon med sig sin kunskap till Kronoberg för att bygga upp den vården här.  

För mig är det viktigt att den vård kronobergarna behöver finns här, nära individiden, och inte remitteras till ett annat län. Det underlättar för både vårdgivare och patient men är också en kostnadsfråga för verksamheten, säger Anneli.

Anneli fortsätter berätta vad hon tror hon kan tillföra Kronoberg: 

Det blir en kvalitetshöjning av specialisttandvården i Kronoberg när ytterligare högkvalificerad tandvård kan erbjudas här. Det kan leda till att personal väljer att stanna och underlätta rekryteringen av ny personal. Är man ung specialist vill man utföra det man är specialiserad på. Jag hoppas att jag genom min kunskap ska kunna utveckla kliniken så det blir en mer attraktiv arbetsplats.

Alla medarbetare har rätt att förstå ett beslut

Anneli har inte arbetat som chef tidigare men tycker det ska bli roligt och spännande att få sätta sin prägel på en verksamhet. Det hon vill skapa är en tydlig, strukturerad och transparent arbetsplats.

Alla medarbetare kan inte tycka att varje beslut är perfekt. Men det är viktigt för mig att alla förstår bakgrunden och kan acceptera beslutet. Alla har rätt att förstå. Sen ska man såklart har möjlighet att lämna sin synpunkt och vara med och påverka beslut i den utsträckning det går. 

Öppen organisation med fokus på mjuka värden

Att Region Kronoberg är en relativt liten organisation märker Anneli av och det gör den också mer greppbar än vad hon är van vid sedan tidigare. Det finns för- och nackdelar med stora och små organisationer men i det här fallet tror hon att det kan vara något positivt att Kronoberg inte är så stort.

Jag upplever att det är en väldigt öppen organisation som har fokus på mjuka värden, på ett annat sätt än vad jag upplevt tidigare.