Covid-19 – Information för dig som ska besöka Folktandvården

Här får du information om vad du behöver tänka på inför ditt besök och vilka anpassningar vi gör för att du ska känna dig trygg hos oss.

Akuta tandbesvär och förkylningssymptom

Har du akuta besvär i munnen och feber, hosta eller förkylningssymptom måste du ringa till din klinik. Detta för att vi på bästa sätt kunna ta hand om dig och bidra till att undvika smittspridning. 

Kontakta din klinik

Kontaktinformation för akuttandvård kvällar och helger

Läs mer och boka ett videomöte med en tandläkare

Anpassningar för din trygghet

Vår personal är noga med att följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning, men rådande pandemi innebär förstärkta rutiner på våra kliniker.

  • Vid behandling har vi heltäckande visir och munskydd 
  • Våra medarbetare stannar hemma och om de är sjuka och testas för covid-19
  • Våra väntrum är anpassade så det är möjligt att hålla avstånd
  • Vi uppmanar alla våra besökare att undvika ta med sällskap till kliniken
  • Vi anpassar besöken för personer i riskgrupp.
  • Vi erbjuder digitala tandläkarbesök för dig som inte vill komma in till kliniken 

Läs mer och boka ett digitalt tandläkarbesök

Kom själv till kliniken – ta inte med sällskap

För att minska risken för smittspridning är det bäst om du kan komma själv till ditt besök. Undantaget är besök som gäller barn där en vuxen kan följa med, syskon och andra släktingar får stanna hemma.

När det gäller personer med kognitiv funktionsnedsättning eller vuxna personer med behov av assistans, kan en person följa med in på behandlingsrummet. Den som följer med till kliniken får inte ha förkylningssymtom.

Tandvård för dig i riskgrupp

Vi är rädda om alla riskgrupper och kommer att hantera ditt besök i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hör gärna av dig till din klinik om du har frågor.

Vi följer utvecklingen 

Folktandvården Kronoberg följer fortlöpande utvecklingen och rekommendationer från Region Kronoberg och Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid-19.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022