Regler och rättigheter

Folktandvården styrs av lagar och förordningar från regeringen, bland annat Tandvårdslagen. Socialstyrelsen fastställer också tandvården genom föreskrifter och allmänna råd.

Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. TLV bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

På 1177.se kan du läsa alla regler och rättigheter som gäller för tandvård i Sverige.

Rättigheter inom tandvård på 1177 Vårdguiden, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och klagomål

Om du inte är nöjd med den vård du fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Inom Folktandvården kan du lämna klagomål på flera sätt.

Vänd dig i första hand till chefen på den klinik eller avdelning som du har synpunkter på eller är missnöjd med. I nästa steg kan du vända dig till Folktandvårdens chef: 

Annika Kahlmeter

Patientnämnden

Du kan också lämna dina synpunkter till patientnämnden. Patientnämnden ska bidra till hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Information om hur du kontaktar patientnämnden hittar du på 1177.se.

Om du inte är nöjd med vården, öppnas i nytt fönster

För mer information om regler och rättigheter inom tandvården, kontakta:

Gunnel Håkansson

Tandvårdsstrateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 73

Senast uppdaterad: 30 mars 2022