Arbetsmetod

Region Kronoberg har fått ett ansvar från regeringen att utveckla länet. Därför vill vi beskriva hur arbetet går till och hur vi tänker hållbarhet i allt vi gör. Vårt sätt att arbeta kanske kan inspirera andra och fungera som en vägledning. Här kan du läsa om arbetsmetoden som kallas Gröna tråden. Den består både av övergripande komponenter och av fem verktyg.

Region Kronoberg arbetar för invånarna, på uppdrag av politiken i samverkan med relevanta utvecklingsaktörer. För att det regionala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt så har vi sammanfattat "kritiska framgångsfaktorer" som är extra viktiga. För att hantera dessa faktorer så finns det några övergripande komponenter och ett antal verktyg som vi använder i vardagen för att få en "grön tråd" i allt det vi gör.

Övergripande komponenter

För att nå hållbar utveckling utgår vi från ett utmaningsdrivet arbetssätt. Jämför det med att planera självcentrerat utifrån ett område. Istället handlar det om att sätta samhällsutmaningarna i centrum och prioritera arbetssätt över olika områdesgränser.

Andra övergripande komponenter som är viktiga förutsättningar för att nå ökad framgång i det regionala utvecklingsarbetet är kompetent ledarskap, mångfald- och jämställdhetsintegrering och att organisationens processer är framsynta.

 Verktyg 

 • Samverkanstrappan 
  Samverkan är när aktörer på olika nivåer, i olika sektorer, agerar effektivt för att möta gemensamma samhällsutmaningar som inte kan lösas av en aktör. Samverkanstrappan är ett verktyg som hjälper aktörerna att ta steg i den riktningen.
 • Planeringsverktyg
  Designmetodik och designverktyg används för att utveckla innovativa lösningar. De utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Det finns även planeringsverktyg som sätter förändringen, eller det önskade resultatet, i fokus. 
 • Intressentanalys
  Intressenternas intressen är utgångspunkten för allt utvecklingsarbete. En intressentanalys är ett verktyg som ska tydliggöra vilka som påverkas av och kan påverka utvecklingsarbetet. Intressentanalysen görs innan en projekt eller process sätts igång men kan också användas under processen/projektet, t.ex. vid planering av möten. 
 • Förändringslogik
  Förändringsarbete ska leda mot uppsatta mål. Förändringslogik är ett verktyg för att tydliggöra vad som ska förändras, hur det ska gå till samt vilka resurser som finns tillgängliga för arbetet. Förändringslogiken används innan en process eller ett projekt påbörjas. Det är också ett verktyg som underlättar uppföljningen.
 • Lärandecykel
  Att lära av det vi gör för att kunna göra om och göra rätt bidrar till en hållbar utveckling. Lärandecykeln är vårt verktyg för att planera ett systematiskt lärande och hur kunskapen ska förvaltas.

Kontakt

Cecilia Birgersson
Verksamhetsutvecklare

Senast uppdaterad: 2 juli 2019