Kontakt

Har du idéer om hur du och din organisation skulle vilja arbeta i linje med den regionala utvecklingsstrategin? Eller har du andra frågor om Gröna Kronoberg 2025? Tveka inte att kontakta oss.

Ansvariga

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

Prioritering 1. Utveckla platser

Camilla Ottosson

Samhällsplanerare

Projektsamordnare i BY2030

Daniel Uppsäll

Landsbygdsutvecklare, regional utveckling

Prioritering 2. Utveckla miljöer

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

Therese Råberg

Verksamhetsstrateg

Prioritering 3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

Lone Larsen

Utvecklingsledare

Prioritering 4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

Föräldraledig t.o.m. hösten 2023

Mariana Johannesson

Samordnare kompetensförsörjning och projektledare för Yrkes-SM 2022

Senast uppdaterad: 24 juni 2020