Krönika om Kronobergs utveckling

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, skriver personliga reflektioner om ämnen och händelser kopplade till Kronobergs regionala utveckling.

Senast publicerade krönikor

Förundran, sorgsenhet och hopp inför 2021

21 december 2020

Ännu ett år snart till ända. År 2020, ett exceptionellt år, på många sätt. Och nu, tid för tillbakablick och summering. Min sammanfattade känsla är nog förundran. Men också sorgsenhet och kanske lite...

Hur påverkas Kronoberg av hemarbetet?

28 oktober 2020

Idag är en arbetsdag hemma. Det har sina för- och nackdelar. För mig ger det möjlighet till lugn och ro vid digitala möten. Men också till sammanhängande tid för att exempelvis skriva en krönika. Jag...

Bredband, grunden för digitaliseringens möjligheter

27 april 2017

För tjugo år sedan talade framtidsspanarna om att datorn är framtiden. Jag hade ämnet data i skolan där vi programmerade i operativsystemet på en ABC80. Så blev det IT som var det nya. Och nu pratar v...

Service i glesa miljöer – ett spännande regionalt utvecklingsområde

2 april 2017

I takt med att det stora blir allt större ter sig det lilla mindre. Förr var byskolor med 30-40 elever inget konstigt. Idag, i relation till storstädernas skolor med hundratals elever är de små. På sa...

Rätt kompetens – en av våra största utmaningar

2 mars 2017

Rätt kompetens är en allt viktigare fråga för näringsliv och offentlig sektor. Det är också en oerhört central fråga för oss som regionalt tillväxtansvariga. När det inte finns rätt kompetens påverkas...

Kronoberg - attraktivt att bo och verka i

26 januari 2017

Vi har en stadig ökning i antal jobb i länet, vilket är helt i linje med vår utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025.

Senast uppdaterad: 2 april 2019