Bilden saknar en alternativtext.

Höstforum

2019

Hur får vi fler att välja att bo i Kronoberg? Hur får vi gruppen studenter att stanna efter studier? Detta är två frågor som är angeläget för länets utveckling och som finns med i Gröna Kronoberg 2025 – vår utvecklingsstrategi. I år var det dessa två frågpr vi fördjupade oss i under höstforum den 14 november.

Presentationer från dagen

Inledning av vår regionala utvecklingsdirektör Christel Gustafsson

Presentation: Kronoberg, ett litet län med global konkurrenskraft, pdf, öppnas i nytt fönster

Vem vill bo i Kronoberg?

Presentation av analytiker Robin Rickardsson, Region Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Hur lyfter vi länet som plats? 

Presentation av Kristina Jordevik, kommunikationsdirektör i Region Kronoberg, öppnas i nytt fönster

Presentation av Oskar Wijk, VD Destination Småland, öppnas i nytt fönster

Visning av näringslivschef i Alvesta Ola Agermark:

Lansering av  plattformen för Business region Kronoberg, öppnas in nytt fönster

Hur kan vi tillsammans ta tillvara den akademiska kompetensen i regionen? 

Presentation, Linnéuniversitetet, öppnas i nytt fönster

Ordmoln från workshop
Ordmoln höstforum

Den 27 november träffades regionala utvecklingsaktörer i Alvesta för att diskutera aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin. Uppdraget för dagen var att diskutera de utmaningar och åtgärder som nu vaskas fram och formas till den aktualiserade utvecklingsstrategin 2019.

Läs en sammanfattning från dagen

Den digitala framtiden är redan här! Den 15 december arrangerades "Höstforum" med fokus på digitaliseringen. För regionen, kommunerna och företagen kan digitaliseringen ge stora vinster och möjligheter men också stora utmaningar. Under Höstforum diskuterades vad vi står inför och hur vi gemensamt kan komma vidare.

Program för dagen

Presentationer och minnesanteckningar

Minnesanteckningar Höstforum 2017, pdf, öppnas i nytt fönster

Digital transformation i praktiken – hur kan ni hantera era invånares snabba beteendeförändring, pdf, öppnas i nytt fönster
Tobias Eklund från Hello Future

Digitala satsningar för invånarna i länet

Nära Kronobergaren – digitalisering, pdf, öppnas i nytt fönsterIngeborg Franzén utvecklingsdirektör, Hälso- och sjukvårdsledningsstab, Region Kronoberg

Ett uppkopplat Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster
Lena Carlborg, bredbandskoordinator, Region Kronoberg

Exempel i framkant

Informationsteknik i ambulansen, pdf, öppnas i nytt fönster
Richard Andersson, IT-ansvarig, Ambulansverksamheten, Region Kronoberg

Gotlands fiberresa, pdf, öppnas i nytt fönster
Anne Ståhl Mousa, bredbandskoordinator, Gotlands kommun 

Den 23 november arrangerade Region Kronoberg "Höstforum", ett årligt möte med fokus på den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 och målområde: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga. Temat var socialt entreprenörskap och dess möjligheter och utmaningar.

Läs mer om socialt entreprenörskap och regional utveckling

Presentationer och minnesanteckningar

Minnesanteckningar kreativt forum, pdf, öppnas i nytt fönster

Förstudie Arbetsintegrerande sociala företag, Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Nuläge arbetsmarknaden i Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster

Spiket i Ljungby, ett arbetsintegrerande socialt företag, pdf, öppnas i nytt fönster

CSES-Center för socialt entreprenörskap Sverige, pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 20 november 2019