Bilden saknar en alternativtext.

3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv

Den tredje prioriteringen handlar dels om att bredda länets näringsliv för att minska konjunkturkänsligheten, dels om att utveckla vår innovationsförmåga. I ljuset av det är förnyelse, både i form av innovationer och av nya företag, ett av de främsta verktygen för att stärka länets tillväxt och sysselsättning. 

Insatsområde: främja entreprenörskap och tillväxtviljan

  • Stärka det regionala och lokala näringslivsklimatet
  • Stöd entreprenörskap och nyföretagande för ett breddat näringsliv genom fler service- och tjänsteföretag.

Insatsområde: Stärk innovationsgraden i näringsliv och offentlig sektor

  • Stärk företagens uppkoppling till de globala värdekedjorna.
  • Stärk företagens och offentlig sektors digitaliseringsgrad.
  • Stärk företagens och offentlig sektors gröna omställning.
  •  Utveckla regionens styrkeområden inom näringslivet.
  • Stärk sociala innovationer.
  • Skapa nya och flexibla lösningar på välfärdstjänster

Kontaktperson för prioritering 3

Karin Palmér

Samordnare näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046709645773

Program

Exempel på program som bidrar till genomförandet:

Strategi för besöksnäringen (ej publicerad) Samordningsansvar: Region Kronoberg

Regional kompetensförsörjningsstrategi 2016-2025 Samordningsansvar: Region Kronoberg 

Regional skogsstrategi för Småland Samordningsansvar: Smålands tre regionorganisationer och länsstyrelserna i de tre länen

Trästrategi Småland, Träregion Småland, öppnas i nytt fönster Samordningsansvar: Regionförbundet i Kalmar län

Strategi för jämställdhetsintegrering i Kronobergs län 2014-2016, pdf, öppnas i nytt fönster Samordningsansvar: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Landsbygdsprogrammet Samordningsansvar: Länsstyrelsen Kronobergs län

Kronobergs livsmedelsstrategi Samordningsansvar: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, pdf, öppnas i nytt fönster Samordningsansvar: Länsstyrelsen i Kronobergs län

Regional kulturplan 2018-2020 Samordningsansvar: Region Kronoberg

Närmare Kronobergaren - utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården Samordningsansvar: Region Kronoberg

Kommunala näringslivsstrategier
Samordningsansvar: Respektive kommun

Alvesta kommun, öppnas i nytt fönster

Lessebo kommun, öppnas i nytt fönster

Ljungby kommun, öppnas i nytt fönster

Markaryds kommun, öppnas i nytt fönster

Tingsryds kommun, öppnas i nytt fönster

Uppvidinge kommun, öppnas i nytt fönster

Växjö kommun, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 9 september 2019