Från vänster: Föreningen Tonträffen, Växjö Rödakorskrets och Bengt Karlsson

Stipendiater 2018

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018 på 40 000 kr tilldelades tre initiativtagare som anordnar aktiviteter som främjar hälsa och social gemenskap hos äldre. Stipendierna delades ut på regionfullmäktiges sammanträde den 27 november.

Tonträffen

Tonträffen är en kör av seniorer som sjunger visor, schlager och andliga sånger. Medlemmarna är mellan 69-94 år, både män och kvinnor, hälften över 80 år. Körövningarna hålls i Teleborgskyrkan. Körövningarna inleds med uppvärmningsgympa och ryggmassage vilket bidrar till en hälsosam social gemenskap. Tonträffen genomför uppskattade framträdanden på äldreboenden runt om i länet och även på andra ställen.

Folkhälsoberedningens motivering: ”Med musiken som redskap sprider Tonträffen glädje och gemenskap, både bland medlemmarna och till dem som de möter runt om i länet. På ett förstklassigt sätt inspirerar de äldre till en musikalisk glädje, skratt och engagemang. Musiken förenar och främjar social gemenskap och förbättrad hälsa.”

Växjö Rödakorsets sociala verksamhet

Röda korsets värdar på akuten är ett stöd för att lugna patienter och anhöriga vid långa väntetider och oro. De gör en stor insats för äldre, dementa och oroliga patienter. De är med under hela besöket, finns vid deras sida för att lugna och stötta. Värdarna följer även med äldre till tandläkaren, på läkarbesök, shoppingturer eller andra sociala aktiviteter.

Folkhälsoberedningens motivering: ”Växjö Rödakorskrets volontärer är ovärderliga inspiratörer för många människor, särskilt äldre som redan befinner sig i en svår situation när de besöker lasarettet i Växjö. Volontärerna finns tillhands och ger stöttning till de som behöver. De har en självklar plats som vardagshjältar för sitt engagemang för social gemenskap och hälsa.”

Bengt Carlsson

Bengt är distriktssäkerhetsombud i en grupp som har ett uppdrag från MSB. Han informerar pensionärsföreningar om säkerhet i hemmet. Bengt arbetar också med projekten: ”Bättre tänka efter före”, ”Äldre i trafiken” och ”Håll dig på benen”.

Utöver det är Bengt en eldsjäl inom flera pensionärsorganisationer där han planerar och organiserar utflykter och aktiviteter i Ljungby och Växjö.

Folkhälsoberedningens motivering: ”Med ett stort ideellt engagemang är Bengt Carlsson en riktig eldsjäl. Genom sin delaktighet i olika projekt och förebyggande aktiviteter, inspirerar han till en förbättrad hälsa och en bättre vardag för äldre personer i länet.”

Senast uppdaterad: 2 maj 2019