Övre raden från vänster: Anna Zelvin (förste vice ordförande folkhälsoberedningen), Magnus Carlberg, (andre vice ordförande folkhälsoberedningen) och Magnus Mjörnman. Nedre raden från vänster: Kim Georgsson Heinwall, Marie-Louise Ohlsson (Attention Kronoberg) och Monica Edberg (Tingsryd rid- och körklubb)

Stipendiater 2020

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2020 tilldelades tre föreningar och två privatpersoner som arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och/eller motverka psykisk ohälsa. Stipendierna delades ut på regionfullmäktiges sammanträde den 29 oktober.

Pärlan

Den lilla föreningen Pärlan når ut brett med medlemmar från olika delar av länet. Alla är välkomna att delta i aktiviteterna utifrån sina egna önskemål och behov. Mötena i föreningen förgyller många medlemmars vardag och bidrar till gemenskap. Pärlan är en betydelsefull träffpunkt för att motverka psykisk ohälsa. 

Tingsryds rid-och körklubb

I samverkan med Tingsryds kommun arbetar föreningen med insatser för ungdomar som behöver extra stöttning i livet. Att ge ungdomar ett sammanhang och en tillhörighet präglar hela verksamheten. Kontakten med trygga vuxna och djur i stressfri miljö skapar goda förutsättningar för ungdomarna att utvecklas och må bättre.  

Attention Kronoberg

Föreningen Attention arbetar målmedvetet för att personer med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska få känna ökad delaktighet i samhället. De gör mycket bra för sina medlemmar genom att erbjuda en rad olika aktiviteter. Föreningen bedriver också ett viktigt påverkansarbete gentemot förtroendevalda och tjänstepersoner för att förbättra vardagen för sina medlemmar.  

Kim Georgsson Heinwall

I 20 år har Kim arbetat med att ge dem med psykisk ohälsa en röst. Genom sin blogg och föreläsningar sprider hon viktig kunskap om psykisk ohälsa utifrån ett anhörigperspektiv. Kim tar striden för de som själva inte orkar och arbetar för att motverka stigmatisering. Hon lyfter fram den enskilda människan och visar att alla har en plats i samhället.  

Magnus Mjörnman

Med ett stort engagemang för den enskildes rättigheter sprider Magnus viktig kunskap via bland annat föreläsningar. Han arbetar dagligen med att stärka personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom sin förmåga att anpassa stödet utifrån individuella förutsättningar bidrar han till en ökad delaktighet i samhället hos de personer som han möter.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2020