Michael Öberg, folkhälsoberedningens ordförande, delar ut folkhälsostipendiet för 2015 till föreningen På ingång och idrottsledaren Viktor Rehnström.

Stipendiater 2015

Friskvårds- och hälsostipendiet för 2015 hade i år fokus på arbete för att främja jämställdhet, mångfald eller både och bland barn och unga.

På ingång, 15 000 kr

Motivering: En förening som på allvar skapar möjligheter för en hälsofrämjande och meningsfull tillvaro, stärkta relationer och mötesplats för nyanlända ungdomar. Ett lyckat integrationsprojekt.

Viktor Rehnström, 5 000 kr

Motivering: Med ett stort engagemang, öppen atmosfär och respekt för varje individ i Lagans AIK har årets pristagare visat på idealet i arbete för jämställdhet och mångfald. Personer från olika bakgrund möts i sin gemensamma kärlek till idrott och rörelse. Som en god ledare tar sig pristagaren an uppgiften för laget och stärker kamratanda och ungas självförtroende.

Senast uppdaterad: 23 februari 2022