Michael Öberg, folkhälsoberedningens ordförande, delar ut folkhälsostipendiet för 2015 till föreningen På ingång och idrottsledaren Viktor Rehnström. Michael Öberg, folkhälsoberedningens ordförande, delar ut folkhälsostipendiet för 2015 till föreningen På ingång och idrottsledaren Viktor Rehnström.

Stipendiater 2015

Friskvårds- och hälsostipendiet för 2015 hade i år fokus på arbete för att främja jämställdhet, mångfald eller både och bland barn och unga.

På ingång, 15 000 kr

Motivering: En förening som på allvar skapar möjligheter för en hälsofrämjande och meningsfull tillvaro, stärkta relationer och mötesplats för nyanlända ungdomar. Ett lyckat integrationsprojekt.

Viktor Rehnström, 5 000 kr

Motivering: Med ett stort engagemang, öppen atmosfär och respekt för varje individ i Lagans AIK har årets pristagare visat på idealet i arbete för jämställdhet och mångfald. Personer från olika bakgrund möts i sin gemensamma kärlek till idrott och rörelse. Som en god ledare tar sig pristagaren an uppgiften för laget och stärker kamratanda och ungas självförtroende.

 

Senast uppdaterad: 16 januari 2018