Folkhälsostipendiaterna 2017. De håller i blommor och diplom.

Stipendiater 2017

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2017 på 40 000 kr tilldelades två privata initiativtagare och två idrottsföreningar som anordnar aktiviteter som främjar integration av nyanlända. Stipendiet delades ut på regionfullmäktiges sammanträde den 6 december.

Folkhälsostipendier 2017

Idrottsföreningar

Växjö Norra pojklag-02

Växjö Norra pojklag-02 tog under hösten 2016 och våren 2017 emot 10-15 ensamkommande nyanlända 15-åringar till sitt lag.
Juryns motivering: Växjö Norra pojklag-02 har medverkat till att nyanlända pojkar fått en meningsfull fritid, träning i svenska språket och en möjlighet att träffa jämnåriga från olika kulturer. Idrotten har på ett positivt sätt skapat en naturlig plats för dessa pojkar som främjar livskvalitet.

Väckelsång IK motion

Väckelsång IK motion arbetar sedan två år tillbaka aktivt för att idrottsverksamheten ska göras tillgänglig för fler, ett arbete som sammanföll med att ett flyktingboende etablerades i byn. För att integrera de unga på flyktingboendet har aktiviteter bland annat varit gratis gruppträning till alla under 20 år, gratis sommarlovsaktiviteter, barnledarutbildning och praktikprogram vars syfte är att stärka deras svenska och knyta sociala kontakter.

Juryns motivering: Väckelsång IK motion har på ett enastående sätt visat hur idrottsrörelsen lokalt kan bidra till integration. Genom engagemanget har nyanlända kommit in i bygemenskapen och samhället. Deras insatser främjar en god hälsa och delaktighet i samhällslivet.

Privata initiativtagare

Heba Hammoush

Heba har startat en dansgrupp för kvinnor från olika länder. De träffas två gånger i veckan och är ett sätt för kvinnorna att röra på sig.

Juryns motivering: Genom att skapa en mötesplats för kvinnor från alla länder har Hebas initiativ gett möjlighet till dans och rörelse. Heba har på detta sätt bidragit till integration i samhället och stärkt den sociala sammanhållningen, vilket ökat glädjen och hälsan hos deltagarna.

Anna Kjell

Anna arbetade för två år sen som mentor i en förberedelseklass för nyanlända på Gemöskolan i Älmhult vars engagemang fortsatte även efter skoldagen. Som tränare för ungdomsgrupperna i Eneryda volleyboll har Anna rekryterat flera elever, framför allt nyanlända och gett såväl pojkar som flickor en meningsfull fritid.

Juryns motivering: Genom föreningsaktiviteter har Anna engagerat både nyanlända ungdomar och deras föräldrar i föreningslivet. Annas engagemang har bidragit till en ökad integration i samhället och gett såväl pojkar som flickor en meningsfull fritid.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022