Fyra fokusområden är igång

Nära vård 

Äldrehälsa arbetar för att skapa lösningar för att undvika onödiga besök och onödiga inläggningar på sjukhus. Exempel på detta är till exempel Mobil läkare. Den mobila läkare arbetar i nära samarbete med hemsjukvården och erbjuder läkarbesök i hemmet.  

Vårdcentraler erbjuder äldremottagning

Vårdcentralen Sländan  och Achima Care i Älmhult har startat upp mottagningar som är specialiserade på äldre med komplexa behov. Tanken är bland annat att mottagningen ska ha längre besökstider och tätt samarbete med hemsjukvård och hemtjänst.

Äldreenhet på Lasarettet i Ljungby

Medicinkliniken i Ljungby har öppnat en äldreenhet i syfte att skapa bättre kontinuitet för äldre personer med komplexa behov. Enhetens personal har specialistkompetens inom äldrevård och arbetar nära tillsammans med kommunerna. Äldreenheten är också en plats där projektets innovationsidéer testas.

Vårdplanering

Ett utvecklingsarbete pågår för att öka den äldres och de anhörigas delaktighet i vårdplaneringen, bland annat genom att ha vårdplanering på rätt tid och plats.

Senast uppdaterad: 1 februari 2022