Coronavirus covid-19

Vi har konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i hela Kronobergs län. Det är fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer; stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Information in other languages

Allmän information om covid-19

På Folkhälsomyndigheten eller krisinformation.se kan du läsa mer om du har allmänna frågor om covid-19.

Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.se, öppnas i nytt fönster

Statistik om covid-19

Region Kronoberg har upphört med daglig rapportering av statistik om covid-19.

Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall av covid-19 i Sverige, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg har upphört med regelbundna rapporter från smittskyddsläkaren.

Tidigare rapporter från smittskyddsläkaren

Vaccination mot covid-19

Region Kronoberg har upphört med veckovis rapportering av vaccinationsstatistik.

Folkhälsomyndighetens statistik för vaccination mot covid-19, öppnas i nytt fönster

Nationell statistik

Övergripande statistik från Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Statistik från socialstyrelsen, öppnas i nytt fönster (Nyinskrivningar, avlidna, bekräftade fall med mera)

Svenska Intensivvårdsregistret, öppnas i nytt fönster (Statistik över antal som intensivvårdas och mortalitet)

Antal vaccinerade, Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Leveranser av vaccin, Folkhälsomyndigheten, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus. För att förebygga eventuell smittspridning samarbetar Region Kronoberg med nationella myndigheter, kommunerna och andra aktörer i länet.

Aktuell information på 1177.se

På 1177.se kan du läsa aktuell information om sjukdomen, vad som gäller för besök i vården i Kronoberg om symtom och hur du bäst kan undvika att få covid-19. 

Samlad information om coronaviruset i Kronoberg på 1177.se, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg stöttar regionens näringsliv på flera olika sätt. För att se aktuella stöd besök

Stöd till företagsutveckling

Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform i Coronakrisens spår. På plattformen finns alla länets utbildningar och kurser vilket gör det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt kompetensutveckling. Plattformen finns både som app och hemsida.

Till plattformen

Till Business region Kronoberg 

Region Kronoberg förvaltar de gemensamma regionala resurserna inom kulturområdet. Aktuell information inom kulturområdet skickas direkt till berörda verksamheter med regionala uppdrag. Aktuell information inom kulturområdet kan också publiceras i nyhetsbrevet Kultur i Kronoberg som skickas ut löpande.  

Läs och anmäl dig till nyhetsbrevet

Lär mer om det regionala kulturuppdraget

Finansiering till att förverkliga Kronobergs kulturplan

English

You can get answers in English to frequently asked questions about the ongoing outbreak in Sweden on the public health authority's website.

folkhalsomyndigheten.se

Teckenspråk/Sign language

krisinformation.se, öppnas i nytt fönster

More languages

Information about how to protect yourself and others from corona

Information about covid-19

Nyheter

Smittförebyggande åtgärder införs i vården för att minska risken för covid-19

5 juli 2022

Smittspridningen av coronaviruset ökar något i Kronoberg. Därför har Region Kronoberg beslutat att återinföra ett antal åtgärder tidigt, för att minimera risken att patienter ska drabbas av smitta. Åt...

Höstens vaccination startar 1 september

28 juni 2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 inför kommande höst- och vintersäsong. Länets invånare över 80 år kommer att erbjudas en påfyllnadsdos från den 1 september.

Dubbla flöden tas bort i akutvården

31 maj 2022

Patienter med förkylningssymtom som söker akut vård kommer inte längre att isoleras på akutmottagningarna. De dubbla flöden som varit på plats under coronapandemin tas nu bort.

Coronabilen firades ut efter 741 dagar

10 maj 2022

Efter över två år och 2 000 resor avvecklades coronabilen i Region Kronoberg den sista april. Den firades ut med alkoholfri cider och blåbärstårta.

Fjärde dos vaccin erbjuds till personer över 65 år

4 april 2022

Region Kronoberg erbjuder nu en fjärde dos (andra påfyllnadsdos) vaccin mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen kan ges tidigast fyra månader efter dos tre.

Vårdcentralerna tar över vaccinationen mot covid-19

1 april 2022

Från och med måndag den 4 april sker vaccination mot covid-19 endast på länets vårdcentraler. De externa vaccinatörernas uppdrag har avslutats.

Lägesrapport: Lättillgänglig vaccination uppskattad av invånarna

18 mars 2022

Det har funnits många tillfällen att passa på att vaccinera sig mot covid-19 i länet under den nationella vaccinationsveckan. De allra flesta som vaccinerat sig har tagit dos 3 och dos 4.

Lägesrapport: Fokus på vaccination under vecka 11

11 mars 2022

På måndag inleds den nationella vaccinationsveckan. Fokus i länet är ökad tillgänglighet främst i områden med lägre vaccinationstäckning.

Drop-in runt om i länet under nationella vaccinationsveckan

10 mars 2022

Pandemin är inte över och coronaviruset sprids fortfarande. För att kunna leva med pandemin måste så många som möjligt vaccinera sig. Den 14-20 mars genomförs en nationell vaccinationsvecka för att få...

Lägesrapport: Minskningen i smittspridningen har avstannat

4 mars 2022

Nedgången i smittspridningen i Kronoberg verkar just nu ha avstannat något.

Senast uppdaterad: 6 juli 2022