Porträtt på två kvinnor. Mellan kvinnorna finns en grafisk pin med texten "Vaccination mot covid-19"

Vaccination covid-19 - tillsammans mot ljusare tider!

Nu finns flera godkända vaccin mot covid-19 som gör stor skillnad för samhället. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Tillsammans kämpar och längtar vi!

Alla som är 18 år eller äldre kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. Men eftersom vi har fått ett begränsat antal vaccin levererat till regionen har vi, likt alla andra regioner i landet, behövt prioritera vem som har stått först i vaccinationskön – de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka har därför erbjudits vaccinet först.

Vi ber om tålamod och förståelse för att vaccinationen är en stor process där mycket styr när och hur din vaccination blir.

 

Vägen till vaccinet – din tur kommer

Tillvägagångsättet kan skilja sig beroende på vilken fas du tillhör och var i processen vi är. Många arbetar hårt för att vaccinationen ska gå undan och för att det snart ska vara din tur.

Du och din insats är avgörande!

I väntan på vaccin och till dess att majoriteten har vaccinerat sig ska vi fortsätta följa rekommendationerna, även om vissa lättnader finns för dig som är vaccinerad.

Anpassade rekommendationer tre veckor efter vaccination

Alla i samhället har skyldigheten att göra insatser för att minska smittspridningen, vad gör du i kampen?

  • Vaccinerar dig när du erbjuds – många har redan skyddat sig mot att bli allvarligt sjuka och tillsammans kan vi gå mot ljusare tider.
  • Stannar hemma vid minsta symtom – gäller även i väntan på provsvar och för dig som redan är vaccinerad.
  • Har god handhygien – genom handtvätt eller handdesinfektion.
  • Håller dig informerad – har koll på särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionala smittskyddsläkaren (Christian Blomkvist). Är källkritisk när du tar del av information.
  • Umgås i mindre kretsar – vilket innebär att ett mindre antal människor riskerar att bli smittade och att det är lättare att hålla avstånd.
  • Håller avstånd och undvik trängsel – speciellt när det gäller längre stunder och inomhus.
  • Jobbar hemifrån – du som kan bör arbeta hemifrån i allra största mån.
  • Undviker kollektivtrafik – om du måste resa kollektivt så tänk på avstånd, handhygien och att använda munskydd under rusningstrafik, vardagar kl. 7-9 och kl. 16-18.

Fler rekommendationer för att minska smittspridningen

Det är bara tillsammans vi kan stå upp mot pandemin och minska smittspridningen – du och din insats gör skillnad!

Vaccin är noggrant testat

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vaccin. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats. De godkända vaccinen fortsätter att studeras och utvärderas.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

 

Livet efter vaccinet

Målbilden är gemensam – vi vill ta tillbaka världen som vi en gång hade den.

Efter att du har vaccinerat dig bygger din kropps immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19.

De personer som är vaccinerade med sin första dos har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom efter tre veckor. Men det är viktigt att fullfölja vaccinationen med den andra dosen, för de vacciner som ges i två doser, för att skyddet ska blir effektivt och långvarigt.

Eftersom det finns risk att även du som är vaccinerad kan bli smittad av covid-19 och sprida smittan vidare, även om du själv inte utvecklar några symtom, gäller de grundläggande råden dig med. Men med det sagt kan även dessa råd förändras – i takt med att befolkningen vaccineras, smittspridningen sjunker och kunskapen om både viruset och långtidseffekterna av vaccineringen ökar.

Tillsammans kämpar och längtar vi!

 

Senast uppdaterad: 6 maj 2021