En kvinna sitter i tandläkarstolen under en undersökning.

Frisktandvård

Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år du fyller 24 år. Med frisktandvård betalar du en fast summa per år, oavsett vilken tandvård du behöver.

Fördelar med frisktandvård:

 • Du vet vilken kostnad för tandvård du kommer att ha de närmaste tre åren.
 • Du blir kallad regelbundet.
 • Du väljer fritt vilken folktandvård du vill gå till.
 • Om du flyttar till ett annat län kan du ta med dig ditt frisktandvårdsavtal.
 • Du får mycket för pengarna. Med frisktandvård får du undersökningar, förebyggande tandvård och behandling. Du får och tips och råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Så här gör du

För att teckna ett frisktandvårdsavtal kontaktar du din klinik. Där gör du först en undersökning för att se hur bra din munhälsa är och vilken premiegrupp du hamnar i. Du får själv välja om du vill betala en gång per år eller varje månad med autogiro. Avtal som tecknas gäller i tre år, och förlängs efter ny överenskommelse.

Kostnad för frisktandvård

Personer 30-64 år

Premie-gruppÅrsavgiftMånadsavgift
1 660 55
2 948 79
3 1 380 115
4 1 932 161
5 2 676 223
6 3 420 285
7 4 392 366
8 5 448 454
9 6 552 546
10 7 596 633

Kostnaden anges i kronor.

Personer 24-29 år samt personer äldre än 65

Premie-gruppÅrsavgiftMånadsavgift
1 360 30
2 648 54
3 1 080 90
4 1 632 136
5 2 376 198
6 3 120 260
7 4 092 341
8 5 148 429
9 6 252 521
10 7 296 608

Kostnaden anges i kronor.

Frågor och svar om frisktandvård

Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. Du betalar en fast summa varje månad och inget när du besöker tandläkare eller tandhygienist. En smart modell där tanken är att din friska mun ska fortsätta vara frisk eller att din tandhälsa ska förbättras.

Det finns många skäl till varför frisktandvård är ett bra alternativ:

 • Du slipper oväntade utgifter. Med ett frisktandvårdavtal vet du på förhand vad du kommer betala för din tandvård, och det mesta ingår.
 • Vi kallar dig när det behövs. Du behöver alltså inte själv hålla koll på när det är dags att boka din tid.
 • Avtalet gäller i tre år och under den tiden betalar du ett fast pris för din tandvård. Priset kan inte ändras under denna period och du betalar antingen månadsvis via autogiro eller faktura för ett år. 
 • Avtalet gäller även om du flyttar. Flyttar du under avtalsperioden flyttar du enkelt med avtalet till din nya ort. Avtalet gäller i hela Sverige.
 • Mycket för pengarna. Med frisktandvård får du både undersökningar, förebyggande tandvård och behandling. Du får också tips och råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Innan du tecknar avtal görs en noggrann undersökning. Visar undersökningen att du behöver behandling genomförs den först och för detta betalar du vanligt pris enligt gällande prislista för tandvård i din region.

När du är färdigbehandlad görs en riskbedömning som bestämmer vilken avgiftsklass du tillhör. Avgiftsklassen motsvarar din risk att utveckla sjukdom och risken att behöva reparera om något går sönder. Det här bestämmer priset för din frisktandvård. Ju lägre risk att utveckla sjukdom - desto lägre avgiftsklass och tvärtom. Priserna bestäms av politikerna i din region.

När du förlänger ditt avtal efter tre år kan ditt behov av tandvård ha förändrats och du kan hamna i en annan avgiftsklass. Du kan själv påverka kostnaden genom att vara aktiv och noggrann med att sköta din munhälsa, då finns en möjlighet till en lägre avgift. Priset för ditt avtal har stått stilla i tre år och kommer därför att justeras upp i takt med allmänna kostnadsökningar.

Ditt frisktandvårdsavtal anpassas till ditt tandvårdsbehov. Ett personligt vårdprogram tas fram utifrån den riskbedömning som din tandläkare eller tandhygienist gör. Programmet omfattar både egenvård, förebyggande vård och behandling.

Åtgärder som alltid omfattas av avtalet är:

 • Undersökningar och utredningar.
 • Hälsofrämjande insatser som instruktion för munhygien och kostråd.
 • Behandling av sjukdoms- och smärttillstånd som karies och tandlossning.
 • Reparativ tandvård.
 • Akuttandvård kan du få hos Folktandvården i hela Sverige.

I frisktandvård ingår inte tandreglering, kosmetisk tandvård som tandblekning eller tandsmycke. Inte heller ersättning av förlorade tänder som implantat eller bryggor. Tandvård på grund av olycksfall ingår inte, det täcks av din olycksfallförsäkring.

Ja, du kan avsluta ditt avtal när du vill. Om du inte vill förlänga ditt avtal eller om du vill säga upp det under avtalsperioden kontaktar du din klinik.

Du kontaktar bara närmaste folktandvårdsklinik, bokar en tid för dina akuta besvär och får den behandling du behöver. Det ingår i ditt avtal.

Om det inte finns en öppen folktandvårdsklinik där du befinner dig kan du kontakta den av folktandvården angivna privata tandläkaren som har ansvar för jourtandvården. Du måste då lägga ut kostnaden för besöket. Ta sedan med dig kvittot till din folktandvårdsklinik så får du pengarna tillbaka.

Senast uppdaterad: 28 februari 2020