Stödstruktur för ökad digitalisering

Verklighetslabbet i Region Kronoberg är ansvarig i delprojektet "En stödstruktur för ökad digitalisering". Med hjälp av tjänstedesign och innovation ska Verklighetslabbet arbeta för att skapa en stödstruktur som kan hjälpa Region Kronoberg att bättre arbeta med digitaliseringens möjligheter.

I delprojektet är det dessa 4 mål som är i fokus:

  • Undersöka hur en långsiktig och hållbar stödstruktur för digitalisering kan se ut
  • Verka för en kultur som är förändringsbenägen utifrån insikten om medborgarnas behov
  • Möjliggöra lösningar som möter upp mot medborgarnas behov och förväntningar på en modern samhällsaktör
  • Skapa gränsytor för att interagera med näringslivet, akademin och civilsamhället 

Läs mer på Verklighetslabbets hemsida, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 15 december 2021