Ett starkt ledarskap

Delmomentet är en utbildning och en kompetenshöjande insats för hälso- och sjukvårdens chefer i att leda digital transformation.

Målet med delmomentet Ett starkt ledarskap är att:

  • Du som chef i Region Kronoberg får ny kunskap inom området digitalisering och att du ökar din kompetens att leda verksamheten mot målet med ökad digitalisering inom vården.
  • I din verksamhet i Region Kronoberg påbörja ett förbättringsarbete inom digitaliseringsområdet samt att patienter och invånare utökar sitt användande av befintliga digitala verktyg.
  • Ge dig kunskap till att se möjligheter till införandet av nya digitaliseringsprojekt i din verksamhet i Region Kronoberg.

Utbildningen genomförs och samfinansieras av ERUF samt där vi, tillsammans med föreläsare från Linnéuniversitet utbildar Region Kronobergs chefer.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla chefers förmåga att initiera, driva och följa upp utvecklings- och förändringsarbete genom digital transformation. Utbildningen innehåller inspiration, goda exempel och utgår från regionens egna digitala verktyg.

Nästa utbildningstillfälle

Nästa utbildningsstart är 26 november, där det finns 25 platser. Fler omgångar kommer att startas under 2021 och 2022.

Senast uppdaterad: 29 september 2020