Patientkommunikation

Målet med satsningen på patientkommunikation är att föra vården närmare Kronobergaren genom att digitalisera patientkommunikationen för att underlätta invånarens förståelse och kommunikation med vården. Satsningen genomförs i samverkan med invånare, näringsliv och akademi.

Det här gör vi inom Region Kronoberg

Inventering inom vården

För att få en överblick inventeras majoriteten av broschyrer och foldrar som används inom vården i Region Kronoberg. Syftet med inventeringen är att ta reda på nuläget samt se om det finns andra eller fler behov hos invånare och medarbetare.

Intervjuer

Intervjuer och träffar genomförs med invånare och medarbetare. Resultaten av dessa intervjuer kommer att utmynna i faktiska behov hos invånare såväl som medarbetare, vilket krävs för att vi ska kunna ta fram en tjänst som passar våra invånare och möter behoven.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen består av att aktivt söka efter andra projekt och lösningar inom liknande områden. Där ingår samarbete med andra regioner, kommuner, företag och länder, där digitala lösningar kanske redan finns på plats. 

Det nya sjukhuset kommer att finnas med i arbetet, där vi kommer verka för att ha en modern lösning på plats för patientkommunikation.

Det här gör vi tillsammans med Linnéuniversitetet och e-hälsoinstitutet

Forskning på hur medarbetare upplever digital patientkommunikation

Några av de frågeställningar som vi ska arbeta utefter:
Hur arbetar man med patientkommunikationen idag hos medarbetarna?
Bidrar det till mer eller mindre stress på arbetsplatsen? Ökar det eller minskar det patientsäkerheten? Påverkas informationsflödet på ett positivt eller negativt sätt?

Detta och mer kommer vi att forska kring ur medarbetarnas perspektiv, för att kunna avgöra om arbetssituationen kan förbättras med en digitalisering.

Forskning på hur patienter upplever digital patientkommunikation

Hur upplever patienten en digital kommunikation med vården? Kan man ta till sig den information man får från hälso- och sjukvården? Detta kommer vi att forska kring för att utröna om patientinformationen bidrar till en bättre och nära vård av kronobergaren, och om det finns ett bättre sätt att göra det på.

Kontakt

Senast uppdaterad: 6 september 2021