Digilyft - Digital omställning i Kronoberg

Projektet DigiLyft - Digital omställning i Kronoberg, ska stärka hälso – och sjukvårdens vilja, kunskap och förmåga till digital omställning.

Projektet startade 1 januari 2020 och finansieras under tre år av ERUF, Europeiska Regionalfonden som tilldelat projektet 3,5 miljoner kronor. Totalt omfattar projektet 7 miljoner kronor. Region Kronoberg finansierar resterade 50 procent av projektet.

Projektet förväntas uppnå en ökad förståelse för, ökad nyttjandegrad av och ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter och dess mervärde för medarbetare, patienter och samhället.

I projektet ingår fyra delmoment:

  • Ett starkt ledarskap handlar om att ge cheferna inom hälso- och sjukvården en ökad förståelse för vad samhällets digitalisering innebär för Region Kronoberg samt hur man kan förbereda sin egen verksamhet på denna omställning.
  • Kommunikation i framkant är ett case för att föra vården närmare Kronobergaren genom digitalisering av patientkommunikation, utvecklad i samverkan med invånare, näringsliv och akademi.
  • En stödstruktur för ökad digitalisering ger projektet forum för samverkan - mötesplatser för medborgardialog och dialog med näringslivet med specifika utmaningar och behov i fokus
  • Projektledning och lärande där projektets styrning, lärande, resultatspridning och utvärdering finns. Kontinuerlig förankring hos regionens chefer och ledare.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020