Nytt akutsjukhus i Växjö. Utveckling av vården och länet.

Nytt akutsjukhus i Växjö

Vid regionfullmäktige den 29 maj 2019 fattade en enig politik ett inriktningsbeslut att investera i ett nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe. Planeringsarbetet inleds omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2028.

Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om- och till i flera omgångar. Eftersom möjligheterna är starkt begränsade att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden och då konsekvenserna skulle bli påtagliga för både patienter, medarbetare och regionens ekonomi, vill Region Kronoberg istället bygga ett helt nytt sjukhus.

En del i något större

En bärande del i Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, och även i utvecklingen nationellt, handlar om att stärka den nära vården – att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen, till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö. Detta blir en viktig förutsättning som påverkar utformningen av ett nytt sjukhus.

Tomt i Räppe

Den tomt som är aktuell för det nya sjukhuset ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort. Viktiga kriterier för valet av tomt har varit: att kunna tillgå mellan 12 och 15 hektar mark, ha närhet till stora vägar och till spårbunden trafik samt att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år.

Så fortsätter arbetet 

Just nu pågår en fördjupad analys av vårdbehovet. Nästa steg innebär att tydliggöra målbilden - det vill säga vad utvecklingen till den nära vården innebär för hälso- och sjukvården i stort och för det nya sjukhuset. Därefter inleds arbetet med att konkretisera vad det nya sjukhuset ska erbjuda och att designa vårdflöden och byggnad för att patientens väg genom vården kan bli så bra som möjligt.

Planering pågår också för markarbeten och infrastruktursatsningar. Det första spadtaget är tänkt att ske i januari 2023 och sjukhuset skulle kunna stå klart år 2028.

 

Klicka på bilden föratt se i större format.

I och med beslutet att bygga ett nytt sjukhus stoppas tidigare byggplaner för nuvarande sjukhus i Växjö. Istället görs en prioritering av vilka insatser som krävs fram tills att ett nytt sjukhus kan finnas på plats.

Kontakt

Stefan Lundin

Projektchef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 046470589330

Nyheter

Fastighetsplanen utvecklas för nya sjukhuset

30 september 2020

I fastighetsplanen för det nya akutsjukhuset i Växjö har förutsättningarna för att bygga ett sjukhus på tomten i Räppe analyserats. Fastighetsplanen utgår från det inriktningsbeslut som togs i maj 201...

Tyck till om förslaget på ny detaljplan för sjukhustomten

14 september 2020

Region Kronoberg planerar att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Ett första förslag på ny detaljplan för tomten i Räppe är nu klart. Invånare, företag och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkt...

Stor uppslutning vid digital informationsträff om nya akutsjukhuset

29 juni 2020

Ett hundratal följde Region Kronobergs digitala informationsträff den 25 juni om det nya sjukhuset. Den som deltog fick en dagsfärsk uppdatering om bakgrund, nuläge och nästa steg för byggandet av ett...

Nu har Region Kronoberg köpt hela tomten i Räppe

17 juni 2020

På regionfullmäktige den 17 juni fattades beslutet att köpa resterande del av tomten för det tänkta sjukhuset i Växjö av Växjö kommun. Det innebär att regionen har tillgång till den tomtyta som behövs...

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020