Projektorganisation

Styrgrupp

Politisk styrgrupp för projektet är regionstyrelsens arbetsutskott.

Projektets ledningsgrupp

 • Martin Myrskog, regiondirektör
 • Stefan Lundin, projektchef
 • Maria Wiltz, sjukhuschef
 • Patrik Hjelm, fastighetschef
 • Jessika Andersen, planeringschef
 • Mathina Mölstad, kommunikationschef
 • Jens Karlsson, ekonomidirektör

Projektkontoret

 • Stefan Lundin, projektchef
 • Ulla Wigberth Tholén, projektledare vårdinnehåll
 • Johnny Turesson, bygg och mark
 • Daniel Malmqvist, samordnare infrastruktur
 • Gert-Olov Karlsson, upphandlare
 • Per-Olof Söderlund, projektledare service

Projektkontoret samt övriga projektgrupper och referensgrupper håller på att riggas just nu. 

Skiss över projektorganisationen, pdf, öppnas i nytt fönster

 Syntolkning av projektorganisationen

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020