Service

Just nu utreder vi vilken typ av service det nya sjukhuset behöver.

Analys av servicebehovet

Tillsammans med serviceverksamheterna och arkitekten tittar vi till exempel på hur vi kan placera en fristående service- och logistikbyggnad på tomten, vilka verksamheter som ska inrymmas samt förutsättningar för flöden och teknik.

Senast uppdaterad: 26 maj 2020