Vaccination mot influensa

Från den 3 november erbjuds du som fyllt 65 år, är gravid eller tillhör en medicinsk riskgrupp kostnadsfri vaccination mot influensa.

Influensatyperna varierar från år till år. Därför är det viktigt att vaccinera sig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen. Vaccination minskar risken för att bli allvarligt sjuk.

För att undvika brist på influensavaccin och säkerställa vaccineringen av riskgrupper och vårdpersonal prioriteras dessa grupper under hösten 2020. Från och med 1 december kan personer som inte ingår i dessa grupper erbjudas vaccination.

Läs mer om årets influensavaccinationer och om hur du bokar en tid på 1177.se.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020