Vaccination mot influensa

Från den 9 november erbjuds du som fyllt 65 år, är gravid eller tillhör en medicinsk riskgrupp kostnadsfri vaccination mot influensa.

Influensatyperna varierar från år till år. Därför är det viktigt att vaccinera sig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen. Vaccination minskar risken för att bli allvarligt sjuk.

Allmänheten kan erbjudas vaccination från 6 december (måndag vecka 49). Beroende på utvecklingen kan planeringen behöva justeras.

Tredje dosen av covid-19-vaccin kan ges vid influensavaccinationen

Region Kronoberg kommer även att erbjuda personer över 80 år att få sin tredje dos covid-19 vaccin i samband med årets influensavaccination. 

Läs mer om årets influensavaccinationer och om hur du bokar en tid på 1177.se.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2021