Vårdval Kronoberg

Vårdval ska bidra till att stärka patientens ställning, öka mångfalden i vården och stimulera utveckling utifrån invånarnas behov.

I Kronobergs län har invånarna, genom Vårdval Kronoberg primärvård, själv möjlighet att välja sin vårdcentral. Medborgarna väljer den vårdcentral som passar bäst, och de kan när som helst göra ett nytt val. Information om hur man som medborgare väljer vårdcentral och vilka vårdcentraler det finns att välja på finns på 1177.se.

1177.se/kronoberg

Vårdval barn och ungdomspsykiatri (BUP)

Inom Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri, väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av specialistpsykiatrisk vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden. 

Om vårdval BUP på 1177.se

Patientavgift

Patienterna betalar vanlig patientavgift, oavsett vilken vårdaktör inom Vårdval BUP man väljer.

Vill du bli leverantör?

I regelboken ”Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård” kan du läsa mer om vilka förutsättningar och villkor som gäller för leverantörer inom systemet.

Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård, pdf, öppnas i nytt fönster

För att bli leverantör skickar du in en ansökan om godkännande och bifogar de handlingar och uppgifter som efterfrågas i dokumentet ”Villkor för godkännande och villkor för återkallelse”.

En leverantör får bedriva vård vid en angiven vårdenhet inom ”Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård”, under förutsättning att leverantören godkännes av Region Kronoberg.

Efter godkännande tecknas kontrakt mellan Region Kronoberg och leverantören. Kontraktet reglerar samtliga villkor för att bedriva vårdenhet inom ”Vårdval Kronoberg – specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård”

Senast uppdaterad: 23 februari 2022