BT - Bastjänstgöring

Under hösten 2021 kommer vi att påbörja rekrytering till bastjänstgöring.

Från höstterminen 2021 kommer den läkarutbildningen att göras om och förlängas från fem och ett halvt till sex år. Med den nya läkarutbildningen kommer läkarstudenter utbildade i Sverige att direkt ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen efter examen. Därefter görs bastjänstgöring (BT). Förändringen bidrar till att allmäntjänstgöring (AT) på sikt kommer att upphöra.

Bastjänstgöringen kommer att bli en fristående, inledande del i specialiseringstjänstgöringen (ST). Normtiden för BT beräknas till ungefär ett år. Tjänstgöringen kommer att innehålla två obligatoriska placeringar, inom primärvård och akut sjukvård samt maximalt ytterligare två placeringar á 3-4 månader. Tjänstgöringen kommer att vara målstyrd med fokus på ökad grad av självständighet i yrket. Kunskaper inom psykiatri ska särskilt beaktas i bastjänstgöringen och ett av lärandemålen handlar om psykiatriska sjukdomstillstånd.

I Region Kronoberg arbetar vi just nu med att ta fram hur BT-tjänsten ska utformas och införas hos oss. Planen är att under hösten 2021 påbörja rekryteringen till bastjänstgöring av läkare med svensk läkarlegitimation baserad på europeisk legitimationsgrundande läkarexamen (utan krav på AT). Läkare med den nya svenska grundutbildningen kommer, som det ser ut nu, att påbörja sin bastjänstgöring först hösten 2027.

Samtidigt som BT fasas in kommer det nuvarande AT-systemet pågå parallellt för alla svenskutbildade läkare som fortfarande går i det nuvarande läkarprogrammet.

Planen var initialt att börja rekrytera till bastjänstgöringen redan år 2020 men på grund av coronapandemin har det blivit uppskjutet till 2021, enligt ovan. 

Syftet med reformen om bastjänstgöring är framför allt att säkerställa att läkare får den kliniska kompetens som krävs för att utöva yrket på ett patientsäkert sätt. Detta genom att stärka den grundläggande kliniska kompetensen och förmågan till självständigt medicinskt beslutsfattande i samband med övergången från student till legitimerad läkare.

Bastjänstgöringen föreslås vara mer flexibel och kommer att ha en kortare normtid än allmäntjänstgöringen. Reformen syftar även till att få ett sammanhållet utbildningssystem för läkarutbildningen och specialiseringstjänstgöringen samt att säkra en stark professionell kompetens hos framtidens läkare.

Kontakt

Tina Andersson

HR- rekryteringsspecialist med särskilt samordnaransvar för AT-läkare, Växjö

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 25 54, 0767-25 96 38

Minna Markljung

Övergripande studierektor ST

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 76 68

Senast uppdaterad: 28 maj 2020