BT - Bastjänstgöring

Region Kronoberg börjar från och med vårterminen 2022 att utbilda BT-läkare på regionens båda sjukhus.

Initialt kommer regionen att kunna erbjuda sex BT-tjänster årligen fördelade på Ljungby och Växjö, med start i januari. Annonsering och ansökan sker via offentligajobb.se under hösten.

På våra lasarett i Växjö och Ljungby är beslutsvägarna korta och medarbetarnas engagemang stort! Vi vill att du ska känna dig väl omhändertagen. Det är lagom stora lasarett där du blir sedd som läkare och har stora möjligheter till individuell och professionell utveckling!

Självklart ser vi gärna att du stannar i Kronoberg efter avslutad BT och gör din specialiseringsutbildning hos oss!

För ansökningsförfarande, BT-upplägg, kontaktpersoner och allmänna villkor för BT hos oss är du välkommen att läsa mer på vårdgivarwebben.

BT-bastjänstgöring, vårdgivarwebben, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Tina Andersson
HR- rekryteringsspecialist med särskilt samordnaransvar för AT-läkare i Växjö och BT-läkare.
Minna Markljung
Övergripande studierektor ST

Senast uppdaterad: 11 januari 2022