Arbetet kräver en hel del fantasi, vilket är väldigt roligt!

För före detta Malmöbon Anna Montén var det självklart att stanna kvar i Kronoberg efter avslutad psykologutbildning på Linnéuniversitetet i Växjö.

Hon gjorde sin PTP-tjänst inom habiliteringen och där jobbar hon kvar än idag.

Jag arbetar inom habiliteringen, både på utredningsenheten där vi gör neuropsykiatriska utredningar av vuxna och på vuxenhabiliteringen där vi arbetar med personer med konstaterad funktionsnedsättning.

Arbetet innebär hela tiden nya utmaningar och varierade arbetsuppgifter som kräver en hel del fantasi, vilket är väldigt roligt!

Senast uppdaterad: 9 februari 2022