Det bästa med jobbet är kontakten med patienterna

Ylva läste sin psykologutbildning i Örebro och valde därefter att söka sin PTP-tjänst i Region Kronoberg.

Hon hade tidigare sommarjobbat på psykosavdelningen vid specialistpsykiatrin, så hon kände till regionen som arbetsgivare sen innan. Idag har Ylva sin PTP-tjänst på vårdcentralen Skärvet.

Arbetet på vårdcentral innebär mycket patientkontakter med en blandad patientgrupp och bredd av problematiker. Vi jobbar huvudsakligen med behandling av lättare och medelsvår psykisk ohälsa.

Det bästa med jobbet som psykolog är kontakten med patienterna. Man har en stor flexibilitet och får ta mycket ansvar

Senast uppdaterad: 10 januari 2022