Operationsförberedelser

ST - Specialiseringstjänstgöring

Här hittar du en arbetsplats där du kan trivas och växa i din yrkesroll. Som ST-läkare hos oss får du både ansvar och utrymme till personlig utveckling. Vi erbjuder en personligt anpassad utbildning, möjligheter till forskning och övrig extern vidareutbildning.

Hos oss finns idag ungefär 170 ST-läkare. Region Kronoberg är en av de mindre regionerna i landet vilket bidrar till att du som ST-läkare får en aktiv roll. Hos oss är kommunikationsvägarna korta och det är lätt att få personliga kontakter och att skapa nätverk. SPUR-inspektioner på kliniker och vårdcentraler lyfter fram att vi har ett gott utbildningsklimat och en god stämning, något vi tycker är viktigt och är stolta över.

Som ST-läkare hos oss har du stor möjlighet att påverka din utbildning utifrån dina önskemål och behov. Det finns dessutom påverkansmöjligheter på ditt dagliga arbete och förbättringsarbete uppmuntras.

Vi har kompetens att utbilda ST-läkare inom de flesta basspecialiteter. Har du frågor om en specifik specialitet, kontakta studierektor. För de specialiteter som behöver sidotjänstgöring inom högspecialiserad vård finns goda förutsättningar. Bland annat äger Region Kronoberg lägenheter i Lund och Malmö för att underlätta för dig som ST-läkare.

Det pågår en extra satsning på ST i allmänmedicin med ökat antal tjänster och konkurrenskraftig lön. Läs mer om det på länken nedan.

ST, allmänmedicin

Hej du som vill göra ST i allmänmedicin

Vi kommer att ha ett ökat behov av ST-läkare inom de flesta basspecialiteter de närmaste åren. Som ST-läkare fyller du en viktig funktion. Till ditt stöd finns en studierektorsorganisation med erfarna handledare och kollegor. Utbildning är en viktig del i vår verksamhet och vi lägger stor vikt på att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du som ST-läkare ska få en bra och gedigen utbildning. 

Ansök

Du är alltid välkommen att kontakta antingen respektive verksamhetschef eller utbildningsledare för att diskutera dina funderingar eller önskemål. Våra ST-tjänster annonseras på sidan Offentliga jobb

Offentliga jobb, öppnas i nytt fönster

Region Kronoberg har ett eget FoU-centrum med ett flertal forskare. Här finns disputerade kollegor och doktorander. Vi genomför regelbundet kurser i forskningsmetodik för färdiga specialister, men även för ST-läkare. Har du en projektidé har vi goda möjligheter att hjälpa dig genomföra den!

På Centrallasarettet i Växjö och Lasarettet i Ljungby finns det moderna kliniska träningscentrum där det erbjuds träning i många olika moment i vården. Bland annat scenarioträning inom akutsjukvård, färdighetsträning för skopi och lumbalpunktion med mera.

Vi är måna att du som ST ska få en bra start hos oss och anordnar bland annat ett uppskattat introduktionsseminarium där du och din handledare tillsammans får information om ST i Kronoberg.

Vi prioriterar att du ska få möjlighet att delta i de utbildningsaktiviteter som du, enligt ditt individuella utbildningsprogram, behöver för att uppnå specialistkompetens. Vi erbjuder ett fullständigt kursprogram för de allmänna kompetenserna i ST (A och B-mål). Du får individuella utbildningsmedel (ryggsäckspengar) för dina C-målskurser.

Kontakt

Maria Sääf
Utbildningsledare
Jenny Hedin
Kursadministratör
Minna Markljung
Övergripande studierektor ST

Senast uppdaterad: 10 januari 2022