Tre personer i sjukvårdskläder sitter på en brits och tittar mot kameran och ler.

Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!

Vi har Sveriges kanske bästa ST-utbildning! Nu satsar Region Kronoberg rejält på dig som vill göra ST i allmänmedicin. Vi ökar antalet ST-platser till 60 st, erbjuder dig en konkurrenskraftig lön, en individuell och genomarbetad studieplan och möjlighet att arbeta på stor eller liten vårdcentral, offentlig eller privat.

Varför vill vi satsa på dig?

Primärvården är i förändring, vi står inför en framtid där primärvården kommer att få ett allt viktigare uppdrag. Vi gör vår största satsning någonsin på ST i allmänmedicin. Som läkare på en av våra vårdcentraler har du möjlighet att påverka framtidens arbete för en god och nära vård i Kronobergs län. Målet är långsiktig kontinuitet i bemanningen, för att kunna göra bästa möjliga för våra patienter – och samtidigt få en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Det här erbjuder vi dig:

En god och samordnad utbildning

 • En mycket välutvecklad utbildningsorganisation med ett genomarbetat introduktionsprogram och genomtänkt struktur för teoretisk utbildning, handledning och feedback.
 • Mycket god handledning av våra erfarna kollegor.
 • Du har stora möjligheter att själv påverka din utbildning och utveckla specialintressen.
 • Du disponerar 110 000 kr för kurser.
 • Vi underlättar för dig med planering av studieplan.
 • Våra ST-läkare använder hemsidan www.stforum.se för att lättare sköta dokumentation och förmedla information om till exempel utbildningsaktiviteter.
 • Gemensamma utbildningsaktiviteter i form av basgruppsträffar och seminarier.
 • Du deltar självklart i den välorganiserade fortbildningsverksamhet för specialister i allmänmedicin som finns i vårt län.

Goda villkor och möjligheter

 • En konkurrenskraftig lön – bland de högsta i Sverige!
 • Zontillägg. Vid arbete på vissa vårdcentraler får du ett zontillägg.
 • Du får 175 procent av din lön om du arbetar på din jourkomptid.
 • Löneväxling. I Region Kronoberg erbjuds möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen är förmånlig eftersom den ger ett premietillägg på 5,76 procent för 2017. Det blir ingen inkomstskatt på det belopp som löneväxlas, utan du skattar först då pensionen utbetalas.
 • Tillsammans med chefen och kollegor planerar du arbetstider och tidboken utifrån verksamhetens behov. 
 • Löneväxling. Du kan en gång om året även göra en engångsavsättning till pension.
 • Hos oss finns många olika typer av vårdcentraler: stora och små, på landsbygden och i staden, privat eller offentlig.
 • Du får arbeta brett med patienter i alla åldrar och livssituationer.
 • Du får förutsättningar att kunna ta långsiktigt ansvar för patienterna. Du får helt enkelt känna att du gör skillnad, och ständiga kvitton på att du hjälper människor, påverkar deras liv.
 • Du får vara med och påverka och utveckla vården, nya arbetssätt och rutiner och annat – och vara med och uppleva resultaten av olika förbättringsarbeten.
 • Du blir en del av ett arbetslag med arbetskamrater, med sociala kontakter och gemenskap.

Trygghet

 • Som anställd i Region Kronoberg är det självklart att det är ok att vara föräldraledig; både män och kvinnor uppmuntras att vara hemma med sina barn. Vi tror att det ger människor goda erfarenheter och får oss att må bra! När du är föräldraledig eller sjukskriven betalar Region Kronoberg en viss del av mellanskillnaden mellan Försäkringskassans högsta belopp och månadslönen.
 • Du är försäkrad och trygg om du blir sjuk eller skadas i arbetet genom våra avtalsförsäkringar: 
  - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
  - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
  - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)
 • Vi har en stor och stabil organisation i ryggen. Inte bara den gemensamma primärvården i länet, utan hela Region Kronoberg. Det ger trygghet och öppnar möjligheter för utveckling och karriär.

Framtid

 • Just nu har primärvården i Region Kronoberg (liksom i stort sett alla regioner) brist på specialister i allmänmedicin. Många tjänster är vakanta, och vi bemannar till viss del dem med hyrläkare. Ett nationellt beslut togs om att fasa ut hyrpersonal i vården till 1 januari 2019. Alla regioner har bestämt sig! Vi kommer att behöva fortsätta använda en del hyrläkare under en övergångsperiod. Men målet är tydligt: vi vill ha en stabil bemanning med specialister i allmänmedicin läkare som är anställda av oss – för patienternas bästa, för att få en god arbetsmiljö och ha förutsättningar att bygga framtidens primärvård.
 • Vårt mål är att primärvården i Kronoberg ska ha full bemanning av specialister i allmänmedicin, att alla ska ha lagom arbetsbelastning och kunna göra skillnad för våra patienter. 

Övriga förmåner

 • Du får semester redan under ditt första anställningsår. Normalt har du 25 semesterdagar, men från det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar – alltså drygt sex veckors semester.
 • Tjänstepension enligt vårt kollektivavtal (KAP-KL/AKAP-KL). Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp (37 807 kronor per månad 2017) får du också en förmånsbestämd ålderspension.
 • Region Kronoberg samarbetar med Previa för företagshälsovård. Du kan träffa företagshälsovården i såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande aktiviteter.
 • Förmånliga årskort på tåg och buss.
 • Rabatt i restaurangerna på Centrallasarettet Växjö, Sigfridsområdet och Lasarettet Ljungby.
 • Egna träningslokaler och aktivitetsbidrag för friskvård till alla medarbetare.
 • Personalfysioterapeuter med egen mottagning.
 • Rabatter och erbjudanden inom friskvård och hälsa.
 • Personalklubbar, bland annat inom idrott/friskvård och konst.
 • Inflyttarservice som kan stötta nyinflyttade när det gäller att hitta bostad med mera. Kontakta inflyttarservice@kronoberg.se 

Kontakt

Eva Falk, Tf HR-samordnare
telefon: 0470-58 62 44
e-post: eva.falk@kronoberg.se

I Region Kronobergs offentligt drivna primärvård arbetar ungefär 600 personer, på 21 vårdcentraler. Några vårdcentraler är stora, några är små, några finns i städerna Växjö och Ljungby, några på mindre orter på landsbygden.

Våra gemensamma ledord är ”hälsa, kunskap, omtanke”, och vår värdegrund i hela Region Kronoberg är ”Respekt för människan: vi bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten.”

Hjärtefrågor för oss är gott bemötande, hög tillgänglighet och god kvalitet. Resultat från de senaste nationella mätningarna visar att medborgarna i Kronoberg är mycket nöjda med primärvården i vårt län.

Primärvården ingår i primärvårds- och rehabcentrum, som är ett av sex centrum i hälso- och sjukvården. Centrumchefen heter Lena Nazzal, och hennes ledningsgrupp består av verksamhetscheferna på vårdcentraler och rehabverksamheter. Alla verksamhetscheferna i primärvården har verksamhetsansvar för två eller flera vårdcentraler.

Vi som jobbar på de offentligt drivna vårdcentralerna ser oss som en koncern, som samarbetar, driver viktiga frågor gemensamt och hjälper varandra.

Vårt län, med drygt 190 000 invånare, är känt för bland annat glas, möbler och design, skog och sjöar, Ikea, Vilhelm Moberg och Carl von Linné. Här finns ett blomstrande musikliv och ett rikt kulturliv som erbjuder något för alla: teater, museer, konst och film. På senare år har vi allt mer profilerats som ett ”mat-län”. I Kronoberg finns också många möjligheter till friluftsliv, naturupplevelser och idrott.

I residensstaden Växjö, med cirka 90 000 invånare, finns Linnéuniversitetet, som Region Kronoberg har ett nära samarbete med, och en flygplats med både inrikes- och utrikesflyg.

I Kronoberg kan man leva i en trygg småstad, på landsbygden eller i en modern stadsmiljö. Länet har mycket att bjuda på, och det är nära till det mesta.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022