Gör din ST i allmänmedicin

I Region Kronoberg är vi beredda att satsa rejält på dig som väljer att göra din ST i allmänmedicin hos oss. Du blir en viktig och värdefull läkare i arbetet för en god och nära vård i Kronobergs län. Du kan välja om du vill jobba på privat eller offentlig, stor eller liten vårdcentral, på landet eller i stan. I Kronoberg finns totalt 31 vårdcentraler. De vårdcentraler som tar emot ST-läkare ska vara ackrediterade. För närvarande har vi ca 50 ST-läkare i allmänmedicin i Kronoberg.

Det här erbjuder vi dig:

  • En mycket välutvecklad utbildningsorganisation och genomtänkt struktur för teoretisk utbildning, handledning, kompetensvärdering och feedback.
  • Regelbundna seminarier och basgruppsträffar.
  • En individuell och genomarbetad ST-plan – vi underlättar för dig med planeringen!
  • Tillgång till stforum.se för att underlätta dokumentationen av din ST.
  • Stora möjligheter att själv påverka din utbildning och utveckla specialintressen.
  • Möjlighet att söka forskar-ST inom allmänmedicin.
  • En konkurrenskraftig lön – bland de högsta i Sverige!


Välkommen till oss!

Vill du veta mer om ST i allmänmedicin i Kronoberg – kontakta gärna:

Eva Falk, HR-specialist med ansvar för ST-läkare i allmänmedicin:
0470-58 62 44
eva.falk@kronoberg.se

Maria Holstensson, ST-studierektor: 
0470-58 80 00 (vx)
maria.holstensson@kronoberg.se

Anna-Lena Köhlin, ST-studierektor: 
0470-58 80 00 (vx)
anna-lena.kohlin@kronoberg.se

Senast uppdaterad: 17 februari 2022