Gör din ST i allmänmedicin

Region Kronoberg satsar rejält på dig som vill göra ST i allmänmedicin. Vi erbjuder dig en konkurrenskraftig lön, en individuell och genomarbetad studieplan och möjlighet att arbeta på stor eller liten vårdcentral, offentlig eller privat.

Varför vill vi satsa på dig?

Hälso- och sjukvården är i förändring, vi står inför en framtid där primärvården kommer att få ett allt viktigare uppdrag. Vi gör vår största satsning någonsin på ST i allmänmedicin. Som läkare på en av våra vårdcentraler har du möjlighet att påverka framtidens arbete för en god och nära vård i Kronobergs län. Målet är långsiktig kontinuitet i bemanningen, för att kunna göra bästa möjliga för våra patienter – och samtidigt få en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.


Vi vill gärna berätta mer, hör av dig!

Vill du veta mer om ST i allmänmedicin i Kronoberg – kontakta gärna:

Louise Rask, HR-konsult
0709-84 49 38, 0470-58 63 03
louise.rask@kronoberg.se

Maria Holstensson, ST-studierektor: 
0470-58 80 00 (vx)
maria.holstensson@kronoberg.se

Anna-Lena Köhlin, ST-studierektor: 
0470-58 80 00 (vx)
anna-lena.kohlin@kronoberg.se

Det här erbjuder vi dig:

 • En mycket välutvecklad utbildningsorganisation med ett genomarbetat introduktionsprogram och genomtänkt struktur för teoretisk utbildning, handledning och feedback.
 • Mycket god handledning av våra erfarna kollegor.
 • Du har stora möjligheter att själv påverka din utbildning och utveckla specialintressen.
 • Du disponerar 110 000 kr för kurser.
 • Vi underlättar för dig med planering av studieplan.
 • Våra ST-läkare använder hemsidan www.stforum.se för att lättare sköta dokumentation och förmedla information om till exempel utbildningsaktiviteter.
 • Gemensamma utbildningsaktiviteter i form av basgruppsträffar och seminarier.
 • Du deltar självklart i den välorganiserade fortbildningsverksamhet för specialister i allmänmedicin som finns i vårt län.
 • En konkurrenskraftig lön.
 • Zontillägg. Vid arbete på vissa vårdcentraler får du ett zontillägg.
  Du får 200 procent av din lön om du arbetar på din jourkomptid.
 • Vi försöker, utifrån verksamhetens behov, möta dina önskemål och vara flexibla – du har till exempel stor möjlighet att påverka dina arbetstider, och tillsammans med chef och kollegor planera tidboken.
 • Du får vara med och påverka och utveckla vården, nya arbetssätt och rutiner, med mera – och vara med och uppleva resultaten av olika förbättringsarbeten.
 • När du är föräldraledig eller sjukskriven är det i vissa fall möjligt att få ytterligare ersättning från Region Kronoberg, utöver ersättningen från Försäkringskassan.
 • Vi har en stor och stabil organisation i ryggen. Inte bara den gemensamma primärvården i länet, utan hela Region Kronoberg. Det ger trygghet och öppnar möjligheter för utveckling och karriär.
 • Primärvården befinner sig i en spännande tid – omställningen till nära vård pågår för fullt. Det finns stora möjligheter för dig att påverka hur framtidens primärvård ska se ut.
 • Vårt mål är att primärvården i Kronoberg ska ha full bemanning av distriktsläkare, att alla ska ha lagom arbetsbelastning och kunna göra skillnad för våra patienter. Vi arbetar utifrån inriktningen att primärvården ska bli oberoende av hyrpersonal – för bättre kontinuitet och tryggare vård.
 • Inflyttarservice som kan stötta nyinflyttade när det gäller att hitta bostad med mera. Kontakta:
  inflyttarservice@kronoberg.se
 • Du får semester redan under ditt första anställningsår. Normalt har du 25 semesterdagar, men från det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar – alltså drygt sex veckors semester.
 • Region Kronoberg har företagshälsovård. Du kan träffa företagshälsovården i såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande aktiveter.
 • Rabatt i restaurangerna på Centrallasarettet Växjö, Sigfridsområdet i Växjö och Lasarettet Ljungby.

 • Egna träningslokaler och aktivitetsbidrag för friskvård till alla medarbetare.

 • Personalfysioterapeuter.

 • Rabatter och erbjudanden inom friskvård och hälsa.

 • Personalklubbar, bland annat inom idrott/friskvård och konst.

Senast uppdaterad: 6 december 2022