Kommunal - engångsbelopp

Informationen vänder sig till dig som har avslutat din anställning inom Region Kronoberg någon gång under perioden 1 maj 2020 till och med 31 oktober 2020 och som under perioden varit medlem i fackförbundet Kommunal eller oorganiserad medarbetare inom någon av de yrkesgrupper som normalt sett organiseras av Kommunal.

Enligt Kommunals nya löneavtal kan du ha rätt till ett engångsbelopp om du har varit tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd med månadslön i Region Kronoberg under denna period. Medarbetare som har varit timavlönade omfattas inte av engångsbeloppet. 

Engångsbeloppet utgörs av maximalt 5 500 kr per medarbetare. Beloppet betalas ut i proportion till den sysselsättningsgrad och anställningstid du har haft under perioden 1 maj 2020 till och med 31 oktober 2020. Beloppet är pensionsgrundande och innefattar semesterlön och semesterersättning. Frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet räknas inte av från beloppet.

Ansökan

Du måste skriftligen ansöka om att få engångsbeloppet utbetalt. Du ansöker genom att fylla i formuläret "Begäran om utbetalning av engångsbelopp".

Du kan fylla i formuläret direkt i datorn, och sedan skriva ut, eller skriva ut och fylla i för hand. Skicka din ansökan till: Löneavdelningen, Sigfridsområdet, Emil Lindells väg 7, 352 57 Växjö. 

Senast den 1 april 2021 måste du ha ansökt om att få engångsbeloppet utbetalt.

Vid frågor, kontakta löneavdelningen:  Det här är en e-postadress  

Senast uppdaterad: 14 december 2020