HBTQ-diplomering

Regioner i samverkan (som består av Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping, Sörmland, Örebro och Östergötland) erbjuder ett utbildningsprogram för grundläggande hbtq-kompetens för att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer. Hbtq-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. Hbtq-personer har ofta dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård. Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen. 

HBTQ-diplomering för din verksamhet inom vården på YouTube, öppnas i nytt fönster

Målgrupp: 

Utbildningen vänder sig främst till verksamheter inom hälso- och sjukvården, elevhälsa/studenthälsa eller motsvarande. Optimalt antal deltagare är 12-20 personer.

Upplägg: 

Processen innehåller två utbildningstillfällen med 4-6 veckors mellanrum, däremellan utför verksamheten eget utvecklingsarbete. Efter 6-12 månader genomförs en uppföljning. 

För att verksamheten ska kunna diplomeras krävs att minst 95 % av personalen närvarar vid alla utbildningstillfällen.

Kostnad: 

Kostnaden för hbtq-diplomeringen uppgår till 26 900:- för koncept A och 18 100:- för koncept B (exkl.moms)

Utbildingskoncept A 
Utbildningskoncept B 

Omdiplomering

Diplomeringen gäller i 3 år, för att säkerställa kompetensen och för att fortsatt vara en hbtq-diplomerad verksamhet erbjuds ni efter tre år omdiplomering.

Omdiplomering

Information och anmälan:

För frågor kring HBTQ-diplomeringen och anmälan kontakta: Linda Windahl, 0470-58 30 80

Det här är en e-postadress

 

För information gällande generella HBTQ-frågor, kontakta din lokala STI-samordnare via din region.

Senast uppdaterad: 17 september 2020