Utbildare

Mina Gäredal

Mina har en kandidatexamen i genusvetenskap, en civilingenjörsexamen och studerar just nu till sjuksköterska. Mina har över tio års erfarenhet av att utbilda en rad olika verksamheter inom hbtq-frågor, och har arbetat fördjupat med bland annat transfrågor. Mina har också skrivit flera rapporter angående hbtq-personers hälsa, bland annat i form av myndighetsrapporter.

Elin Ståhl

Elin har en masterexamen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet och har kompletterat det med två fristående högskolekurser kopplade till sexuell hälsa. Elin har arbetat med sexuell hälsa på strategisk nivå i drygt fem år, varav två år som samordnare för kunskapscentrum Adlon och Adlons hbtq-diplomering.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2020