Utbildare

Mina Gäredal

Mina har en kandidatexamen i genusvetenskap, en civilingenjörsexamen och arbetar som  sjuksköterska. Mina har över tio års erfarenhet av att utbilda en rad olika verksamheter inom hbtq-frågor, och har arbetat fördjupat med bland annat transfrågor. Mina har också skrivit flera rapporter angående hbtq-personers hälsa, bland annat i form av myndighetsrapporter.

Zafira Vrba Woodski (fr o m 2021-09-01)

Zafira är sexualupplysare och sakkunnig inom transfrågor och tillgänglighet. Zafira har arbetat med personer med LSS-beslut i tjugo år och har tagit fram flera läromedel i sex- och samlevnad för personer i särskolan. Zafira har också utbildat och processlett inkluderingsarbete på konst- och kulturinstitutioner över hela Sverige.

Elin Ståhl (tjänstledig)

Elin har en masterexamen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet och har kompletterat det med två fristående högskolekurser kopplade till sexuell hälsa. Elin har arbetat med sexuell hälsa på strategisk nivå i drygt fem år, varav två år som samordnare för kunskapscentrum Adlon och Adlons hbtq-diplomering.

Senast uppdaterad: 8 juni 2021