Utbildare

Mina Gäredal

Mina har en kandidatexamen i genusvetenskap, en civilingenjörsexamen och studerar just nu till sjuksköterska. Mina har över tio års erfarenhet av att utbilda en rad olika verksamheter inom hbtq-frågor, och har arbetat fördjupat med bland annat transfrågor. Mina har också skrivit flera rapporter angående hbtq-personers hälsa, bland annat i form av myndighetsrapporter.

Johannes Rosenlundh 

Johannes har en socionomexamen och är utbildad skådespelare med lång erfarenhet av att stå på scen och som föreläsare. Till sin kandidatuppsats intervjuade Johannes sju män om deras upplevelser av ”komma-ut”-processen i relation till familjen, med vilken han har varit flitigt anlitad och rest runt och föreläst kring. Johannes har under flera års tid varit en uppskattad utbildare i Västra Götalandsregionens hbtq-diplomering.

Elin Ståhl

Elin har en masterexamen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet och har kompletterat det med två fristående högskolekurser kopplade till sexuell hälsa. Elin har arbetat med sexuell hälsa på strategisk nivå i drygt fem år, varav två år som samordnare för kunskapscentrum Adlon och Adlons hbtq-diplomering.

Senast uppdaterad: 30 november 2018