Kursdokumentation

Här samlas kursdokumentationen till tidigare och kommande kurser och konferenser.

Mötesplats Migration och Etablering, 17-19 maj 2021

17 maj

Oskar Ekblad, Migrationsverket

Lars Westbratt, Justitiedepartementet

Patrik Engström, Gränspolisen

Joakim Palme, Delegationen för migrationsstudier

Fredrik Lundvall, Invandrarindex

Erika Löfgren, UNHCR

Sofia Sjöö, Migrationsverket

 

18 maj

Karin Perols, Lotta Dahlerus, SKR

Arild Vågen, Arbetsförmedlingen

Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan

Peter Siljerud, Futurewise AB

Annika Nordgren, mfl, Etableringslyftet

 

19 maj

Bi Puranen, Institutet för framtidsstudier

Kristina Persdotter, Utbildningsdepartementet

Michaela Blume, Skolverket

Henrik Lövgren, BIU Online

Lisbeth Lindahl, Göteborgsregionen

Maria Edvardsson, Karlstads kommun

 

Vuxnas lärande - före, under och efter jobb, 3-5 maj 2021


3 maj

Annika Sundén, Arbetsförmedlingen

Peter Siljerud, Futurewise AB

Mikaela Zelmerlööw, Skolverket

Henrik Lövgren, Ronneby kommun

Margrethe Marstrøm Svensrud, Kompetanse Norge

 

4 maj

Eva Wikström och Lars Gustavsson, Omställningsfonden

Kalle Berg, Sveriges Kommuner och Regioner

Arild Vågen, Arbetsförmedlingen

Eva Sund och Maria Hallberg Svensson, Region Örebro län

Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan

 

5 maj

Frida Boklund, Företagarna

Anders Hvarfner, Lernia Utbildning

Li Ljungberg och Mats Andersson, Teknikföretagen, Marie Bellö Yngveson, Saab, Beatrice Svedberg, Scania

Carin Bergström, VO-College 

Alexandra Forsman, Vård- och omsorgscollege Kronoberg, Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 23 juni 2021