Kursdokumentation

Här samlas kursdokumentationen till tidigare och kommande kurser och konferenser.

Kunskapsresa till Libanon - film

Mötesplats migration och etablering - 4-6 december 2019

Gränspolisens utmaningar

SKR mottagande och etablering

Ur askan i elden

Svensk integrationspolitik i ett jämförande perspektiv Delresultat från forskningsprojektet NIEM (National Integration Evaluation Mechanism)

Nordisk samverkan om integration

Migrationen till Sverige - Nuläge och prognoser

Flyktingar på arbetsmarknaden - vad vet vi och hur ser framtiden ut?

 

Inspirationsdag med Anders Hansen och Niklas Delmar - 17 december 2019

Inspirationsdag Niklas Delmar

Senast uppdaterad: 7 februari 2020