Kursdokumentation

Här samlas kursdokumentationen till tidigare och kommande kurser och konferenser.

Migration och etablering - vad händer 2021, 9 december 2020

Ny migrationslagstiftning i Sverige och EU Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet

 

Flyktingkvoten och Migrationsverkets omvärldsanalys Oskar Ekblad, Migrationsverket

 

Arbetsförmedlingens – en huvudaktör i etableringen Arild Vågen, Arbetsförmedlingen

 

De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik Henrik Malm, Delmi

 

Många utrikesfödda saknar sysselsättning och är inte självförsörjande  Johan Eklund, Jönköping International Business School

 

Aktuellt om mottagande och etablering Karin Perols, SKR

Senast uppdaterad: 14 december 2020