Kursdokumentation

Här samlas kursdokumentation till tidigare och kommande kurser och konferenser.

Föreläsarnas presentationer kommer läggas upp här efterhand vi får in dem.

Aktualitetsdagar kring migration och etablering 6-7 december

Den politiska utvecklingen i mellanöstern, Anders Persson, Linnéuniversitetet

Arild Vågen, Arbetsförmedlingen

Mångfaldscertifiering, Maja Debeljak, ID

Mindre mytbildning, mer migrationsinfo, Alex Nilsson, Fores

Migration och Etablering 2021, Henrik Malm Lindberg, Delmi

Integration på den nordiska arbetsmarknaden i skuggan av pandemin, Dr. Nora Sánchez Gassen och Åsa Ström Hildestrand, Nordregio

Migration och Etablering, Invandrarindex

Vidarebosättning och omvärldsfrågor, Oskar Ekblad, Migrationsverket

Den globala flyktingsituationen och arbetet med ideellt flyktingstöd, Erika Löfgren, UNHCR

Afghanistan och Taliban, Anders Fänge

 

 

Lärcentra – en utvecklande mötesplats inom kompetensförsörjning 8 december

Tekniktrender som möljiggör framtidens lärcentra, Peter Siljerud, Futurewise

Lärcentra – En utvecklande mötesplats inom kompetensförsörjning, Maria Ahlstedt, Lars-Uno Åkesson, Nitus

Lärcentrums roll inom kompetensförsörjning, Sara Frank, Kinda kommun 

Högre utbildning och forskning i en landsbygdskommun, Dan Nilsson, Västerviks kommun

Aktuellt från Skolverket, Inger Bergendorff, Skolverket

Lärcentra - för högre utbildning i hela landet, Sofia Hylander, TCO

Det är läge att återuppväcka lärcentras roll för kompetensförsörjning, Erika Bohlin Eriksson, Skolverket och Örjan Johansson, Tillväxtverket

Redovisning - Lärcentra för kompetensförsörjning och livslångt lärande Redovisningen är framtagen inom myndighetssamverkan

Senast uppdaterad: 18 januari 2022