Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept som gör det enkelt för lärare att öka sina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Maker tour – Mot nya höjder jobbar också för att bygga broar mellan skolan och näringslivet. Konceptet startade 2014 i Kronobergs län och finns sedan 2018 även i Gävleborgs län.

Maker tour - Mot nya höjders loggaVad vill Maker tour – Mot nya höjder?

Maker tour – Mot nya höjder vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik; i framtiden kommer Kronobergs arbetsmarknad ha ett stort behov av dessa kompetenser. En annan hjärtefråga är att bygga nya broar mellan skolan och näringslivet.

Vad gör Maker tour – Mot nya höjder?

Maker tour – Mot nya höjders utbildningskoncept innehåller utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför och som läraren sedan bloggar om. Konceptet innehåller också en maker-buss som besöker skolan och utbildar både elever och lärare i teknikutveckling och programmering. Dessutom får eleverna olika möjligheter att utveckla sin entreprenöriella anda.

Vilka är Maker tour – Mot nya höjder?

Det är många som står bakom Maker tour – Mot nya höjder. Konceptet ägs av Region Kronoberg och Tekniska museet och driver det tillsammans med Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen Kronoberg.

Senast uppdaterad: 6 september 2018