Utbildare

Mina Gäredal

Mina har en kandidatexamen i genusvetenskap, en civilingenjörsexamen och arbetar som  sjuksköterska. Mina har över tio års erfarenhet av att utbilda en rad olika verksamheter inom hbtq-frågor, och har arbetat fördjupat med bland annat transfrågor. Mina har också skrivit flera rapporter angående hbtq-personers hälsa, bland annat i form av myndighetsrapporter.

Zafira Vrba Woodski 

Zafira är sexualupplysare och sakkunnig inom transfrågor och tillgänglighet. Zafira har arbetat med personer med LSS-beslut i tjugo år och har tagit fram flera läromedel i sex- och samlevnad för personer i särskolan. Zafira har också utbildat och processlett inkluderingsarbete på konst- och kulturinstitutioner över hela Sverige.

Elin Forsling 

Elin är socionom med lång erfarenhet av att arbeta inom olika delar av den offentliga sektorn. Arbetar som kurator på ungdomsmottagning. Utbildad inom bland annat genusvetenskap, normkritisk pedagogik och ledandet av grupper. Flerårig erfarenhet av att processleda hbtq-diplomeringar samt att arbeta med kompetensutveckling inom hbtqi-frågor i kommunal regi.

Christoffer Strokirk 

Christoffer är ämneslärare i engelska med en masterexamen i genusvetenskap. Har lång erfarenhet av att arbeta med sexualupplysning inom privat och offentlig sektor. Arbetar bland annat strategiskt med hbtqi frågor inom religiösa samfund och föreningar. Flerårig erfarenhet av att processleda hbtq-diplomeringar samt att arbeta med kompetensutveckling inom hbtqi-frågor i kommunal regi. Studerar nu till att bli sexolog.

Elin Ståhl (tjänstledig)

Elin har en masterexamen i Folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet och har kompletterat det med två fristående högskolekurser kopplade till sexuell hälsa. Elin har arbetat med sexuell hälsa på strategisk nivå i drygt fem år, varav två år som samordnare för kunskapscentrum Adlon och Adlons hbtq-diplomering.

Senast uppdaterad: 11 januari 2022