Söka jobb i Region Kronoberg

I Region Kronoberg använder vi oss av e-rekrytering. Det innebär att du måste ha ett digitalt CV för att söka jobb hos oss.

När du registrerar ditt CV på Offentliga jobb kan du enkelt söka våra utannonserade tjänster eller skicka in en spontanansökan. Vid frågor om registreringen av din ansökan, ta kontakt med kundservice för Offentliga Jobb.

Kundservice Offentliga jobb, öppnas i nytt fönster

För att öka dina chanser bör du vara så noggrann som möjligt när du fyller i dina uppgifter och hålla ditt CV uppdaterat. Du behöver inte lägga in något nytt CV om du ska söka jobb hos oss vid ett senare tillfälle.

Dina ansökningar sparas under din egen inloggning på Offentliga jobb, där du även når ditt CV.

Uppgifterna sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Introduktion till dataskydds­förordningen, imy.se, öppnas i nytt fönster

Registrera ditt CV på offentligajobb.se, öppnas i nytt fönster

Vid chefsrekryteringar och andra specialisttjänster använder Region Kronoberg personlighets- och problemlösningstest som en del i rekryteringsprocessen. Vill du veta mer om hur vi använder tester kan du läsa de vanligaste frågorna nedan.

Du som erbjuds fylla i ett eller flera test av Region Kronoberg har rätt att förvänta dig en seriös och professionell behandling. Nedan kan du ta del av de vanligaste frågorna om testning i Region Kronoberg.

Har du fler frågor kring rekrytering och testanvändning är du välkommen att höra av dig till Christian Stattin, HR/rekryteringsspecialist i Region Kronoberg.

Telefon: 0470-582575

christian.stattin@kronoberg.se

Varför använder ni test?

Vi använder tester för att det enligt senaste forskning är den rekryteringsmetod med högst förutsägbarhet (validitet) att förutsäga hur väl en person kommer att prestera i sitt arbete. Det är också den mest objektiva metoden att bedöma kandidater på som har visat sig främja mångfalden, rättvisan och att alla kandidater bedöms på samma sätt.

Vilka frågor får ni svar på genom att använda test?

Vi får ett mått på kandidatens personlighet och problemlösningsförmåga för att jämföra mot kravprofilen och övriga kandidater när vi fattar beslut om vilka kandidater som ska kallas till intervju och vem som ska erbjudas anställning.

Vad kräver vi av dig som fyller i test?

Förutom att genomföra de tester som skickas till dig är det bra om du har ett öppet sinnelag när du fyller i testet. Vissa av påståendena kan kännas mindre relevanta för det arbetet du sökt, men de har en relevant betydelse för att förutsäga din personlighet.

Varför sker testerna innan intervjun?

När vi använder test före intervju får vi ett mer objektivt urval med högre träffsäkerhet eftersom vi får mer information om varje kandidat. Vi kan då göra en samlad bedömning från både testresultat och CV när vi fattar beslut om vilka som går vidare till intervju.

Har man rätt att vägra att ställa upp och vad händer då?

Du har självklart rätt att vägra ställa upp på att genomgå testning. Konsekvensen blir dock att du med största sannolikhet inte kommer att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Vem läser resultaten?

Den HR som skickar ut testet till dig, rekryterande chef och de fackliga representanter som är med i processen. Samtliga har tystnadsplikt.

Hur vet jag att resultaten behandlas med sekretess?

Ditt testresultat är sekretessbelagt enligt OSL 39 kap § 2 och § 5a och får inte lämnas ut för någon annan än de som genomför rekryteringen. Enligt GDPR ser man testresultat som ditt genetiska datamaterial som inte får delas med någon annan utan ditt eget medgivande.

För insamlandet av personuppgifter vi använder vi den lagliga grunden ”Uppgift av allmänt intresse” och för sparande av ditt testresultat använder vi ”Samtycke”. För mer information om detta kontakta vårt dataskyddsombud på

dataskyddsombud@kronoberg.se

Du äger själv dina testresultat och kan när som helst begära att vi raderar dessa, även direkt efter ifyllt test om du så önskar. Kontakta ansvarig rekryterare om du önskar att vi raderar ditt resultat.

Hur länge sparar ni och använder resultatet? Hur länge är det giltigt?

Ditt testresultat sparas och är giltigt i 2 år i vårt system som hanterar testresultat. Söker du en ny tjänst inom denna period har du själv möjlighet att bestämma om du vill göra om testerna eller använda ditt senaste resultat.

Får man en kopia på resultatet?

Direkt efter du fyllt i testerna får du en automatisk återkoppling på ditt resultat i din webbläsare. Om du önskar spara ditt resultat finns där möjlighet att ladda ned resultatet som en rapport.

Vad ska jag tänka på när jag fyller i test?

Se till att du inte kan bli störd när du gör testerna. Stäng av telefon, mail och sitt på ett ställe där du inte kan bli störd. Fyll i testet så sanningsenligt som möjligt eftersom detta i slutändan gynnar dig om kravprofilen matchar din personlighet.

Hur vet jag att testen har godkänd kvalité, validitet och reliabilitet?

Vi använder enbart tester som är granskade och certifierade av den instans som kontrollerar tester – Det Norske Veritas (DNV) www.dnvgl.com. Testerna är uppbyggda med en god vetenskaplig grund och som vetenskapligt kan bevisa att de kan förutsäga framgång i arbetet i Sverige.

Vilka test använder ni? På vilket sätt kan ni bevisa att de kan förutsäga framgång i arbetet i fråga?

Vi använder två tester från företaget Assessio som heter MAP (personlighet) och Matrigma (begåvning). Båda dessa test har certifierats och bevisat att de kan förutsäga framgång i arbetet i Sverige (enligt DNV:s granskningsrapport av testen).

Har ni belägg för att testen inte diskriminerar med avseende på kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder?

Testen diskriminerar inte i dessa avseenden och belägg för detta finns i testets tekniska manualer på vår leverantörs hemsida www.assessio.se. Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att använda mer objektiva rekryteringsmetoder (exempelvis tester) än enbart CV-granskning som har högre risk för diskriminering www.do.se.

Kontakt

Örjan Schön
HR-specialist

Senast uppdaterad: 30 januari 2023