Bilden saknar en alternativtext.

Anna Bärtås, barnhälsovårdsöverläkare

Hej Anna Bärtås, barnhälsovårdsöverläkare i Region Kronoberg!

Vad är det bästa med att jobba som barnhälsovårdsöverläkare?

Rollen är unik i den bemärkelsen att barnhälsovården når hela befolkningen. I princip 100% av länets barn går på BVC.

Att vara BHV-överläkare innebär möjligheter att tillsammans med andra på riktigt förbättra hälsa hos barn och familjer.

Hur ser en vanlig dag ut som barnhälsovårdsöverläkare?

Arbetsuppgifterna är varierade och ingen dag är den andra lik. Uppdragets övergripande målsättning är att alla barn i Kronoberg ska erbjudas likvärdig barnhälsovård enligt ett nationellt program vilket ska bidra till jämlik hälsa.

Jobbet är starkt utvecklingsinriktat och sker till stor del i team med Barnhälsovårdssamordnare, psykologer och logopeder där varje profession bidrar med sitt perspektiv. Barnhälsovårdsöverläkarens roll är att ansvara för de medicinska metoderna som exempelvis vaccinationer och utvecklingskontroller. Det blir en hel del möten och samtal, med chefer och medarbetare i barnhälsovården och med sjukvårdens ledning.

Man kan så klart ha BVC-mottagning del av tjänsten.

Vilken relation har man till andra i rollen som barnhälsovårdsöverläkare?

Rollen är självständig samtidigt som den kräver samarbete på många nivåer; från mötet med barn och familj till högsta chefer.

Landets BHV-överläkare har också ett nära och jättetrevligt samarbete där man tillsammans driver kvalitetsutveckling för jämlik barnhälsovård i hela Sverige. Man träffas flera gånger per år och samarbetet ger en trygghet för den som är ny i rollen.

Varför är den här rollen så viktig?

Jag kan knappt tänka mig något mer meningsfullt att jobba med i vården än med tidiga hälsofrämjande insatser till barn och deras familjer. Det ger hopp om framtiden!

Varför ska du sluta som barnhälsovårdsöverläkare?

Fram till för två år sedan var en av barn- och ungdomsklinikens läkare barnhälsovårdsöverläkare. När hon slutade uppstod en vakans och jag hoppade in. Arbetet var så stimulerande och kul att jag hängt kvar tills nu. Uppdraget är dock omfattande och över tid svårt att kombinera med jobbet som verksamhetschef. Den senaste tiden har barnhälsovården inte fått den läkartid som skulle behövas.

Med tanke på de ojämlika förutsättningar vi ser för barnhälsovården i Kronoberg idag behöver BHV-teamets arbete stärkas genom att tillsätta en läkare med lite mer tid för uppdraget.

Vem passar i rollen som barnhälsovårdsöverläkare?

Grunden är att man är specialistutbildad läkare inom barnmedicin eller allmänmedicin. Ett brett intresse för barns hälsa och barns situation i samhället är sedan en mycket bra början. Det är också positivt om man gillar samarbete, teamarbete och att möta många olika människor. Samtidigt behöver man kunna driva frågor självständigt, fatta beslut och kommunicera på ett nyanserat sätt.

Goda förmågor i undervisning och handledning är väldigt användbara.

Senast uppdaterad: 23 januari 2020