Stor satsning på specialister i allmänmedicin

Utvecklingen till nära vård pågår för fullt, där primärvården är basen och navet i hälso- och sjukvården, med ett utökat uppdrag och större ansvar. Mot denna bakgrund gör Region Kronoberg stora satsningar på specialister i allmänmedicin.

Målet är långsiktig kontinuitet i bemanningen, för att kunna göra bästa möjliga för våra patienter och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. 

Välkommen till primärvården i Region Kronoberg!

Det här erbjuder vi dig:

 • Primärvården ska bli navet i hälso- och sjukvården. Det pågår många spännande utvecklingsprojekt, där vi med patienten i fokus utvecklar teamarbete och förändrar våra arbetssätt. Det finns stora möjligheter att påverka med egna tankar och idéer.
 • Hos oss finns många olika typer av vårdcentraler: stora och små, digifysiska och fysiska, på landsbygden och i staden. Du har möjlighet att välja var du vill vara, och kan förstås röra på dig inom organisationen om du vill.
 • Flexibel arbetsplats: Det finns möjlighet att viss tid arbeta digitalt från annan plats.
 • Vi försöker, utifrån verksamhetens behov, möta dina önskemål och vara flexibla – du har till exempel stor möjlighet att påverka dina arbetstider, och tillsammans med chef och kollegor planera tidboken.
 • Konkurrenskraftig grundlön; Region Kronoberg har gjort stora lönesatsningar på specialister i allmänmedicin.
 • Extralön: 10 000 kronor per månad, som betalas ut i sexmånadersperioder.
 • Zontillägg. Vid arbete på vissa vårdcentraler får du ett zontillägg.
 • Du får 200 procent av din lön om du arbetar på din jourkomptid.
 • Löneväxling. Du kan en gång om året även göra en engångsavsättning till pension.
 • När du är föräldraledig eller sjukskriven är det i vissa fall möjligt att få ytterligare ersättning från Region Kronoberg, utöver ersättningen från Försäkringskassan.
 • Vi är en stor och stabil organisation. Det ger trygghet och öppnar möjligheter för utveckling och karriär.
 • Hos oss får du stöd att växa i din yrkesroll – vi erbjuder olika typer av kompetensutveckling, ledarskapsprogram med mera.
  Du har möjlighet till tio fortbildningsdagar per år, verksamheten står för kostnaden.
 • Du har möjlighet till 10 procent utvecklingstid i veckan.
  För medarbetare inom hela primärvården finns allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK), som är ett forum för handledning, seminarier och kurser inom grund- och specialistutbildning och fortbildning samt för kvalitetsutveckling och forskning.
  Du har stora möjligheter att delta i olika typer av utvecklingsprojekt.
 • Vi uppmuntrar dig som är intresserad av utveckling och forskning. I regionen finns två akademiska vårdcentraler som underlättar för forskning och utveckling i primärvården.
 • Primärvården befinner sig i en spännande tid – omställningen till nära vård pågår för fullt. Det finns stora möjligheter för dig att påverka hur framtidens primärvård ska se ut.
 • Vårt mål är att primärvården i Kronoberg ska ha full bemanning av distriktsläkare, att alla ska ha lagom arbetsbelastning och kunna göra skillnad för våra patienter. Vi arbetar utifrån inriktningen att primärvården ska bli oberoende av hyrpersonal – för bättre kontinuitet och tryggare vård.
 • Inflyttarservice som kan stötta nyinflyttade när det gäller att hitta bostad med mera. Kontakta inflyttarservice@kronoberg.se
 • Du får semester redan under ditt första anställningsår. Normalt har du 25 semesterdagar, men från det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar – alltså drygt sex veckors semester.
 • Region Kronoberg har företagshälsovård. Du kan träffa företagshälsovården i såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande aktiveter.

Mer information

Vårt län, med drygt 190 000 invånare, är känt för bland annat glas, möbler och design, skog och sjöar, Ikea, Vilhelm Moberg och Carl von Linné. Här finns ett blomstrande musikliv och ett rikt kulturliv som erbjuder något för alla: teater, museer, konst och film. På senare år har vi allt mer profilerats som ett ”mat-län”. I Kronoberg finns också många möjligheter till friluftsliv, naturupplevelser och idrott.

I residensstaden Växjö, med cirka 90 000 invånare, finns Linnéuniversitetet, som Region Kronoberg har ett nära samarbete med, och en flygplats med både inrikes- och utrikesflyg.

I Kronoberg kan man leva i en trygg småstad, på landsbygden eller i en modern stadsmiljö. Länet har mycket att bjuda på, och det är nära till det mesta.

Kontakt

Eva Falk
HR-specialist med ansvar för ST-läkare i allmänmedicin

Senast uppdaterad: 18 januari 2023