Stor satsning på specialister i allmänmedicin

Aldrig tidigare har Region Kronoberg gjort en så offensiv satsning på specialister i allmänmedicin som nu – med bland annat en extralön på 10 000 kronor i månaden. Målet är långsiktig kontinuitet i bemanningen, för att kunna göra bästa möjliga för våra patienter – och samtidigt få en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Dessutom står vi inför en framtid där primärvården kommer att få ett allt viktigare uppdrag.

Det här erbjuder vi dig:

Goda villkor och möjligheter
 • God grundlön; Region Kronoberg har de senaste åren gjort lönesatsningar på specialister i allmänmedicin, vilket innebär en konkurrenskraftig grundlön.
 • Extralön: 10 000 kronor per månad, som betalas ut i sexmånadersperioder.
 • Zontillägg. Vid arbete på vissa vårdcentraler får du ett zontillägg.
 • Du får 175 procent av din lön om du arbetar på din jourkomptid.
 • Löneväxling. I Region Kronoberg erbjuds möjlighet att växla lön till pension. Löneväxlingen är förmånlig eftersom den ger ett premietillägg på 5,76 procent för 2017. Det blir ingen inkomstskatt på det belopp som löneväxlas, utan du skattar först då pensionen utbetalas.
 • Löneväxling. Du kan en gång om året även göra en engångsavsättning till pension.
 • Vi försöker möta dina önskemål och vara flexibla – du har till exempel stor möjlighet att påverka dina arbetstider, och tillsammans med chef och kollegor planera tidboken.
 • Hos oss finns många olika typer av vårdcentraler: stora och små, på landsbygden och i staden. Du har möjlighet att välja var du vill vara, och kan förstås röra på dig inom organisationen om du vill.
 • Du får arbeta brett med patienter i alla åldrar och livssituationer.
Trygghet
 • Som anställd i Region Kronoberg är det självklart att det är ok att vara föräldraledig; både män och kvinnor uppmuntras att vara hemma med sina barn. Vi tror att det ger människor goda erfarenheter och får oss att må bra! När du är föräldraledig eller sjukskriven betalar Region Kronoberg en viss del av mellanskillnaden mellan Försäkringskassans högsta belopp och månadslönen.
 • Du är försäkrad och trygg om du blir sjuk eller skadas i arbetet genom våra avtalsförsäkringar: 
  - Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
  - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
  - Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)
 • Vi har en stor och stabil organisation i ryggen. Inte bara den gemensamma primärvården i länet, utan hela Region Kronoberg. Det ger trygghet och öppnar möjligheter för utveckling och karriär.
Kompetensutveckling
 • Du har möjlighet till tio fortbildningsdagar per år, verksamheten står för kostnaden.
 • Du har möjlighet till 10 procent utvecklingstid i veckan, denna planeras i samråd med närmaste chef enligt gemensamma riktlinjer.
 • För medarbetare inom hela primärvården finns allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK), som är ett forum för handledning, seminarier och kurser inom grund- och specialistutbildning och fortbildning samt för kvalitetsutveckling och forskning.
 • Du har stora möjligheter att delta i olika typer av utvecklingsprojekt.
Framtid
 • Vårt mål är att primärvården i Kronoberg ska ha full bemanning av distriktsläkare, att alla ska ha lagom arbetsbelastning och kunna göra skillnad för våra patienter. 
 • Vi står inför en stor satsning på ST-läkare inom primärvården, bland annat för att komma ifatt med den brist på allmänspecialister som råder i hela landet. Vi satsar också på våra utbildningsvårdcentraler, för att förbereda utländska/utlandsstuderande läkare för svensk primärvård. Detta ger dig möjlighet att arbeta med exempelvis handledning i större utsträckning än vanligt. Om du vill kan du vara med och utbilda framtidens specialister i allmänmedicin!
Övriga förmåner
 • Du får semester redan under ditt första anställningsår. Normalt har du 25 semesterdagar, men från det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och från det år du fyller 50 har du 32 semesterdagar – alltså drygt sex veckors semester.
 • Tjänstepension enligt vårt kollektivavtal (KAP-KL/AKAP-KL). Tjänar du mer än 7,5 inkomstbasbelopp (37 807 kronor per månad 2017) får du också en förmånsbestämd ålderspension.
 • Region Kronoberg samarbetar med Previa för företagshälsovård. Du kan träffa företagshälsovården i såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande aktiviteter.
 • Förmånliga årskort på tåg och buss.
 • Rabatt i restaurangerna på Centrallasarettet Växjö, Sigfridsområdet och Lasarettet Ljungby.
 • Egna träningslokaler och aktivitetsbidrag för friskvård till alla medarbetare.
 • Personalfysioterapeuter med egen mottagning.
 • Rabatter och erbjudanden inom friskvård och hälsa.
 • Personalklubbar, bland annat inom idrott/friskvård och konst.
 • Inflyttarservice som kan stötta nyinflyttade när det gäller att hitta bostad med mera. Kontakta inflyttarservice@kronoberg.se

Kontakt

I Region Kronobergs offentligt drivna primärvård arbetar ungefär 600 personer, på 21 vårdcentraler. Några vårdcentraler är stora, några är små, några finns i städerna Växjö och Ljungby, några på mindre orter på landsbygden.

Våra gemensamma ledord är ”hälsa, kunskap, omtanke”, och vår värdegrund i hela Region Kronoberg är ”Respekt för människan: vi bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten.”

Hjärtefrågor för oss är gott bemötande, hög tillgänglighet och god kvalitet. Resultat från de senaste nationella mätningarna visar att medborgarna i Kronoberg är mycket nöjda med primärvården i vårt län.

Primärvården ingår i primärvårds- och rehabcentrum, som är ett av sex centrum i hälso- och sjukvården. Centrumchefen heter Lena Nazzal, och hennes ledningsgrupp består av verksamhetscheferna på vårdcentraler och rehabverksamheter. Alla verksamhetscheferna i primärvården har verksamhetsansvar för två eller flera vårdcentraler.

Vi som jobbar på de offentligt drivna vårdcentralerna ser oss som en koncern, som samarbetar, driver viktiga frågor gemensamt och hjälper varandra.

Vårt län, med drygt 190 000 invånare, är känt för bland annat glas, möbler och design, skog och sjöar, Ikea, Vilhelm Moberg och Carl von Linné. Här finns ett blomstrande musikliv och ett rikt kulturliv som erbjuder något för alla: teater, museer, konst och film. På senare år har vi allt mer profilerats som ett ”mat-län”. I Kronoberg finns också många möjligheter till friluftsliv, naturupplevelser och idrott.

I residensstaden Växjö, med cirka 90 000 invånare, finns Linnéuniversitetet, som Region Kronoberg har ett nära samarbete med, och en flygplats med både inrikes- och utrikesflyg.

I Kronoberg kan man leva i en trygg småstad, på landsbygden eller i en modern stadsmiljö. Länet har mycket att bjuda på, och det är nära till det mesta.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022