Film och IT i skolan, AV-Media

Är du lärare i Kronobergs län och söker efter verktyg som kan underlätta och utveckla din undervisning? Då kan du ta hjälp av AV-Media. Genom AV-Media får du tillgång till fortbildning inom IT i skolan, flera pedagogiska resurser och mediekatalogen med strömmande media.

AV-Media lyfter fram nya metoder och lärresurser som kan utveckla undervisningen i skolan. Via AV-Media har lärare och elever i Kronoberg tillgång till flera pedagogiska lärresurser, till exempel mediekatalogen med utbildningsfilm, Binogi, Matteportal, Svenskaportal och Glosboken. 

AV-Media erbjuder utbildning om bland annat alternativa verktyg, iPad, studieteknik och medie- och informationskunnighet. På höstlovet arrangeras ”Digitala kompetensdagen” för lärare tillsammans med Linnéuniversitetet.

Kontakt

Cristina Haraldsson

Verksamhetschef kompetens och lärande

Senast uppdaterad: 23 februari 2022